Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 28

Mikroekonomia - cel badań

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1218

1 . Sformułuj podstawowy cel badań mikroekonomii. Zdefiniuj obiekt i przedmiot ekonomii. Przedmiotem ekonomii jest obszar ludzkich zachowań, obejmujący produkcje wymianę użytek czyniony z dóbr i usług. Najważniejszym problemem ekonomicznym stojącym przed społeczeństwem jest rozwiązywanie sprzecznoś...

Mikroekonomia - wykład

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959

Wykład nr 1 Ekonomia pochodzi z starożytności . ` Oikosnomikos ` - nauka o gospodarstwie domowym Ojkos - dom Nomos - nauka Mikroekonomia bada gospodarstwo domowe , nauka społeczna pokrewna filozofii . EKONOMIA - nauka o gospodarowaniu dobrami rzadkimi ( McKenzy ) Ekonomia była nazywana społeczn...

Analiza powiązań między wskaźnikami - model Du Ponta

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

ANALIZA POWIĄZAŃ MIĘDZY WSKAŹNIKAMI - MODEL DU PONTA Zależność między rentownością majątku a wskaźnikiem rentowności sprzedaży i efektywności wykorzystania majątku: = Zależność między rentownością kapitału własnego a wskaźni...

Modele ekonomiczne - wykład

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 959

Modele ekonomiczne U podłoża istnienia i funkcjonowania każdej społeczności odnajdujemy zawsze pewne po d stawowe problemy i zjawiska ekonomiczne. Początki myśli ekonomicznej sięgają starożytności. Niektóre z nich mają równie kluczowe znaczenie dziś, co w czasach starożytnych Wtedy też użyta został...

Ocena finansowa przedsiębiorstwa - Sprawozdania finansowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 728

Spis treści Wstęp. Rozdział I Analiza finansowa przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej1 Przedmiot i zakres analizy finansowej1 Metody stosowane w analizie finansowej4 Rozdział II Syntetyczna ocena wyników oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa10 Sprawozdania finansowe i ich ana...

Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

Spis treści 1. Ocena kondycji ekonomiczno- finansowej PRZEDSIĘBIORSTWA Ocena kondycji ekonomiczno- finansowej przedsiębiorstwa Metody oceny kondycji ekonomiczno - finansowej przedsiębio r stwa Badanie kondycji ekonomiczno -finansowej stanowi wyjściowy etap prac analitycznych w przedsiębiorstwie i o...

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa - Wskaźnik rotacji należnoś...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1092

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo dokonuje na bieżąco różnych operacji gospodarczych, które wpływają odpowiednio na zmian wielkości oraz struktury jego aktywów i pasywów. Operacje te są rejestrowane na bieżąco przez księgowość i na tej podstawie sporządzane są sprawozdania...

Oligopol na rynku polskim

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

Oligopol na rynku Polskim. W nawiązaniu do tematyki przedmiotu mikroekonomia II. Chciałabym poruszyć kwestie konkurencji na rynku polskim. Obecnie bardzo dobrym przykładem konkurencji monopolistycznej jest rynek prezerwatyw w Polsce. W poniższym ...

"PKO SA"- wynik finansowy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Fuzja czterech banków wchodzących w skład grupy Pekao S.A. zakończyła się 1 stycznia 1998r. Wyniki finansowe banku za wcześniejsze lata zostały podane przez bank w taki sposób, aby można je było porównać z osiągniętymi po połączeniu. Według nich wynik na dział...

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie - System produkcyjny

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 840

System produkcyjny. System produkcyjny. Pojęcie produkcji i czynniki produkcji. Produ kcja - świadoma działalność pojedynczego człowieka lub zespołów ludzkich nastawiona na wytwarzanie produktów, dóbr materialnych lub usług w celu zaspokojenia różnych potrzeb ludzkich. Produktem mogą być dobra ma...