Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 12

Analiza struktury-zadania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 805

Dr Maria Wieczorek Analiza struktury rozkladu jednowymiarowego - zadania 1.Rozkład wielkości kredytu odnawialnego (x - tys. zł) zaproponowanego przez bank 100 osobom kształtował się następująco: Wielkość kredytu Poniżej 6 6 - 12 12 - 18 18 - 24 24 - 30 Liczba osób 5 15 40 30 10 schara...

Analiza szeregów czasowych-zadania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 763

Dr Maria Wieczorek Analiza szeregów czasowych - zadania 2 . W latach 2002 - 2005 skup (tys. t.) pewnego produktu rolnego był następujący: Lata 2002 2003 2004 2005 Półrocza I II I II I II I II Poziom skupu 2 48 6 44 10 ...

Analiza wariancji - zadania 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1393

Dr Maria Wieczorek Analiza wariancji 1 . Czterdziestu dzieciom, których matki miały różny poziom wykształcenia (podstawowe, zawodowe, średnie i wyższe - po 10 dzieci w każdej grupie) zbadano

Statystyka- ćwiczenia, korelacja

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

Dwuwymiarowa zmienna losowa. Dwuwymiarowy rozkład empiryczny. Test niezależności 1. Dany jest rozkład zmiennej losowej (XY) X \ Y 0 1 2 2 2/15 2/15 0 3 1/15 3/15 2/15 4 0 0 4/15 5 0 0 1/15 znaleźć rozkłady brzegowe ...

Statystyka- ćwiczenia, regresja

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

2. Analiza spożycia artykułu A zależnie od dochodu w losowej próbie gospodarstw domowych dostarczyła następujących informacji: spożycie artykułu A na 1 osobę wynosi 2,5 kg, średni miesięczny dochód na jedną osobę wynosi 540 zł, wspó...

Statystyka- ćwiczenia, test

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

TEST ZGODNOŚCI 1. Na teście sprawdzającym zmysł orientacji przyszłych pilotów zmierzono czas 240 losowo wybranych kandydatów. Uzyskano: =22,27 sekundy oraz s=0,67 sekundy. Zweryfikować hipotezę, że rozkład czasu realizacji zadania testowego jest rozkładem normalnym (przyjąć α=0,05). Czas trwania t...

Statystyka- ćwiczenia 4

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

Zmienne losowe skokowe Na zbiorze zdarzeń elementarnych Ω={ zdefiniowano zmienną losową w następujący sposób: , zdarzenia elementarne są jednakowo prawdopodobne. Wyznacz rozkład tak zdefiniowanej zmiennej losowej Podaj parametry Wyznacz i przedstaw graficznie dystrybuantę. Dana jest

Statystyka - hipotezy zadania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1127

dr Maria Wieczorek Weryfikacja hipotez statystycznych - zadania 1 .W pewnym doświadczeniu medycznym bada się czas snu pacjentów po zastosowaniu pewnego leku. Przyjmuje...

Rozkład dwuwymiarowy - zadania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847

dr Maria Wieczorek Dwuwymiarowa zmienna losowa. Test niezależności. Dwuwymiarowy rozkład empiryczny. Miary zależności. 1 .Dany jest rozkład zmiennej losowej (X,Y) Y X 1 2 3 3 0,2 0,2 0 4 0,1 0,2 0,3 a) Znaleźć rozkłady brze...

Statystyka - regresja-zadania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1239

Dr Maria Wieczorek REGRESJA 1. Badanie zależności dochodów w gospodarstwach domowych (x- tys.denarów) i wielkości konsumpcji mierzonej wydatkami na motoryzację ( y - tys. denarów) dostarczyło informacji: Rok Dochody Konsumpcja 1965 4,88 0,99...