Statystyka- ćwiczenia, test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka- ćwiczenia, test - strona 1 Statystyka- ćwiczenia, test - strona 2

Fragment notatki:

TEST ZGODNOŚCI 1. Na teście sprawdzającym zmysł orientacji przyszłych pilotów zmierzono czas 240 losowo wybranych kandydatów. Uzyskano: =22,27 sekundy oraz s=0,67 sekundy. Zweryfikować hipotezę, że rozkład czasu realizacji zadania testowego jest rozkładem normalnym (przyjąć α=0,05).
Czas trwania testu x 0i - x 1i Liczba kandydatów n i Górna granica x 1i Górna granica wystand.
u 1i Dystrybu-anta
Φ( u 1i) p i =
Φ(u 1i)- Φ(u 0i) =np i =np i korekt a -∞ 20,5 0 20,5
-2,64 0,0041 0,0041 0,99 20,5-21 10 21
-1,90 0,0287 0,0246 5,90 7 1,29 21-21,5 18 21,5
-1,15 0,1251 0,0964 23,13 23 1,09 21,5-22 46 22
-0,40 0,3446 0,2195 52,68 53 0,92 22-22,5 84 22,5
0,34 0,6331 0,2885 69,24 69 3,26 22,5-23 50 23-23,5 20 23,5
1,84 0,9671 0,1050 25,19 25 1,00 23,5-24 12 24
2,58 0,9951 0,0279 6,71 8 2,00 24 +∞
0
+∞
+∞
1
0,0049 1,19 240
2. Pobrano losowo próbę 200 rodzin trzy-osobowych, które zbadano ze względu na miesięczne wydatki na warzywa i owoce. Wyniki obserwacji pogrupowano w 6-ciu przedziałach klasowych, a wyznaczone wartości charakterystyk opisujących rozkład empiryczny były następujące: = 120 zł , s = 30 zł.
a) oblicz teoretyczna liczbę rodzin trzy-osobowych o wydatkach od 120 do 170 zł;
b) zweryfikować hipotezę, że rozkład wydatków jest zgodny z rozkładem normalnym, wiedząc dodatkowo, że empiryczna wartość testu dla badanej próby wyniosła 1.20 (przy możliwości popełnienia błędu I rodzaju raz na dziesięć przypadków).
3. Postawiono przypuszczenie, że rozkład wartości udzielonych kredytów (zł) dla klientów indywidualnych ma rozkład N(12000; 5000). Dla 300 elementowej próby utworzono 5 klas wartości kredytu i obliczono wartość χ

(…)

… wartość χ2 =13,2. Przy jakim poziomie istotności można uznać, że przypuszczenie jest słuszne?
ANALIZA WARIANCJI
1. Trzy konkurujące ze sobą firmy farmaceutyczne wyprodukowały leki przeciwbólowe o podobnym przeznaczeniu. Czasy działania tych leków o porównywalnych dawkach były dla losowo wybranych pacjentów następujące (w godz.)
firma A: 8; 11; 12; 9
firma B: 8; 6; 4; 7; 5
firma C: 10; 8; 9
Wyznaczyć…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz