Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 11

Analiza strktury cwiczenia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

ANALIZA STRUKTURY 1 . W sklepie internetowym w ciągu 20 dni zanotowano informacje o liczbie składanych zamówień (x): 1, 3, 1, 2, 4, 2, 4, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 5, 4, 1, 2, 3, 2. a) Utworzyć szereg rozdzielczy. b) Wyznaczyć i zinterpreto...

Statystyka- ćwiczenia 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 973

Estymacja 1. Zmienna X ma rozkład N(m,σ). Poniżej przedstawiono kolejno: parametr rozkładu (Θ), proponowany estymator (T n ) oraz wartość średnią i wariancję tego estymatora: L.p Θ T n E(T n ) D 2 (T n ) 1. σ 2 2. σ 3. p p 4. m Medi...

Statystyka- ćwiczenia 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

STATYSTYKI Z PRÓBY 1. Zmienna losowa X ( miesięczne wydatki na artykuły mleczne w rodzinach 3-osobowych) ma rozkład normalny X: N( 60; 15) zł. a) Jakie jest prawdopodobieństwo, że średnie miesięczne wydatki w losowo wybranej grupie 25 rodzin przekroczą 70 zł? b) Przy tych samych założeniach dotyczą...

Terrorism and organised crime 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski
 • Współczesne zagrożenia terroryzmem
Pobrań: 98
Wyświetleń: 826

Terrorism and Organized Crime Lecture 1 & 2 During the course crime will be understood as an: 1. Act of a person 2. Prohibited 3. Penalized 4. Defined in legal system 5. Socially harmful 6. Culpable 7. Illegal Notice that actually ...

Terrorism and organised crime 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski
 • Współczesne zagrożenia terroryzmem
Pobrań: 77
Wyświetleń: 917

Terrorism and Organized Crime Lecture 3 Organized Crime - context During our last class we stated that organized crime follows rules of supply and demand. That means that certain conditions have to occur for some people to demand illegal good...

Terrorism and organised crime 4

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski
 • Współczesne zagrożenia terroryzmem
Pobrań: 84
Wyświetleń: 770

Terrorism and Organized Crime Lecture 4 Terrorism - introduction Unlike organized crime terrorism is a type of purely political problem. We may say that generally terrorism is about exercising violence to introduce fear in intention to gain i...

Terrorism and organised crime 5

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski
 • Współczesne zagrożenia terroryzmem
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819

Terrorism and Organized Crime Lecture 5, 6 & 7 Regional variations of organized crime Personal advice - whenever you hear anything concerning regional forms of organized crime always crosscheck it. The problem is that in most cases we base on very specific sources of information -

Terrorism and organised crime 6

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski
 • Współczesne zagrożenia terroryzmem
Pobrań: 77
Wyświetleń: 847

Terrorism and Organized Crime Lecture 8 Legal aspects of combating organized crime (Europe and US - differences) European (continental) understanding of crime is more or less based on the definition presented during the first class (act of a ...

Terrorism and organised crime - introduction

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski
 • Współczesne zagrożenia terroryzmem
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840

Terrorism and Organized Crime Course coordinator: Krzysztof Kozłowski, PhD Course delivery: 30 hours Office hours: Friday, 15.15-16.15 (Wiśniowa Street 41, room 66) e-mail: tand...

Statystyka - wykład 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

Wykład 2 Podstawy teorii estymacji np. Xn = częstość wyrzuconych orłów w n rzutach jedną monetą Zbieżność stochastyczna •Stała c jest granicą stochastyczną ciągu zmiennych losowych {Xn} . lim (| | ) n nP X c →     1 • W twierdzeniach tych rozpatruje się ciągi zmiennych losowych {Xn}, których...