Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 5

Skrypt z ekologii z zagadnieniami egzaminacyjnymi

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Ekologia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2044

Podaj definicje ekologii : nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody , zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy orga nizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami. Ekologia najogólniej jest nauką o porządku i nieporządku w przyrodzie oraz konsekwencjach wynikających dla is...

Inhibitory

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Enzymologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1456

inhibitory - substancje hamujące aktywność enzymów cystatyny hamuja proteazy cysteinowe=centrum aktywnym cysteina searyny aspiny badanie mechanizmów projektowanie leków kontrorla rozwoju ...

Koenzymy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Enzymologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1575

2011-12-14 koenzymy amid NAD dehydrogenaza glutanowa nukleotyd flawinowy dedydrogenzy NADH koenzym q łańcuch ulteninia biologicznego coenzym a przeniosi grupy acylowe w cyklu kwasów tłuszczowych tetrachydrofolian 25% enzymów zawiera silnie związny jon metalu niezbędny do ich aktywności jony m...

Oczyszczanie białek

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Enzymologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1540

oczyszczanie białek Do serparacji cząstek wykorzystuje się różnice w ich wielkości masie ładunku elektrycznym i powinowactwei do innych cząstekczek im czystrzy enzym błonowy tym mniej przyjazne źródowisko dla niego uszkodzenie komórek i tkanek i odddzieleniu bałek rozpuszczanych kilka tysięcy o...

Enzymologia - notatki z wykładu 1

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Enzymologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1190

I zasada termodynamiki jest zasadją zachowania energi. W każdym procesie całkowita ilośc energi systemu wraz z otoczeniem pozostaje stała Chociaż energia ani nie powstaje ani nie ulega zniszczeniu w danym procesie to mogą zachodizć transformacje jednej formy w inną na przykład energia chemiczna moż...

Enzymologia - notatki z wykładu 2

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Enzymologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1344

rzędowość i cząsteczkowość reakcji ile cząsteczek bierze udział - jedno dwu lub trójcząsteczkowe np. cukier z dwuch takich samych monomerów - dwucząsteczkowa pierwszeg rzędu szybkość proporc...

Enzymologia - notatki z wykładu 3

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Enzymologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1134

2011-11-09 KM jest ważna nie tylko dlatego że opisuje matetmatyczne kinetykę eznymu ale dlaczego oznaczamy Km KM wskazuje pośrednio na panujące stężenie substratu - gdyby [substrtu]Km skoro szybkość reakcji nie mozę przewyższać Vmax zaś równica między szybkością przy [S]=Km a przy [S] =1000Km js...

Enzymologia - notatki z wykładu 4

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Enzymologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1008

enzy 2011-11-23 Strukturlne składniki enzymówi W pH obojętnym czastek czki aminokwasów mają postać H3N+-CH(R) COO- jon obojniczay węgiel centralny - asymetryczny Istnieją izomery L i D. Naturalnie L W białkach lub peptydach większość naładowanych grup aminowych i karboksylowych aminokwasów jes...

Enzymologia - notatki z wykładu 5

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Enzymologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1120

enzymologia 2011-11-30 mutacje indukowane i naturalne sekwencje aminokwasowe mogą zmieniać się drogą mutacji. W labolatorium indukowanie mutacji punktowych powdouje że his 323 w białku „dzikim” zastąpiona przez Asn (his 232 asn) Mutacje w białkach zachodzą drogą naturlaną. W większości nie mają...

Enzymologia - notatki z wykładu 6

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Enzymologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1407

enyz 2011-12-07 przebieg reakcji enzymatycznej po połączeniu naprężenia w cząsteczce i inne czynniki wywołuja równoczesnie destablizację konfiguracji stanu podstawowego Stabilizacja stanu przejściowego ... atak nukleofilowy, elektrono...