Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 4

Stałe tworzenia związków kompleksowych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 980

Stałe tworzenia związków kompleksowych  W tabeli podano sumaryczne stałe tworzenia β w postaci logarytmów dziesiętnych     Wzór  I=0  I=0,05  I=0,1  I=0,2  I=0,5 

Stechiometria - zadania z odpowiedziami

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3696

5. STECHIOMETRIA 5. Stechiometria 5.1.    Ile gramów magnezu wzięło udział w reakcji z tlenem, jeśli otrzymano 6,0 g tlenku  magnezu ? Odp. 3,60 g 5.2.    Do 50 cm3 roztworu kwasu siarkowego (VI) o stężeniu 18,0 mol·dm− 3 wrzucono 5 g  miedzi. Jaki gaz i w jakiej objętości wydzielił się w wyniku te...

TERMOCHEMIA - zadania z rozwiązaniami

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1890

    1 1       1. PIERWSZA I DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI    TERMOCHEMIA      Zadania przykładowe      1.1.  Jeden mol jednoatomowego gazu doskonałego znajduje się  początkowo w warunkach P1 = 2⋅10 5 Pa i T1 = 300 K. Zmiana ciśnienia do P2 =  105 Pa nastąpiła:  a) w warunkach stałej temperatury,  b) w...

Utlenienie i redukcja

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 854

  Utlenienie i redukcja.   stopień utlenienia   to  ładunek  jaki posiadałby atom danego pierwiastka chemicznego,   gdyby wszystkie wiązania chemiczne w związku w skład, ...

Zadania ze związków kompleksowych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1190

  1  Zadania do rozdziału 8    (związki kompleksowe)  8.1. Obliczyć stęŜenie molowe jonów cynku w 0,033 M roztworze tetracyjanocynkanu(II)  potasu, K2[Zn(CN)4].   8.2. Obliczyć stęŜenie molowe jonów Fe 2+ w 0,05 M roztworze K 4[Fe(CN)6...

Zadania z rozwiązaniami z chemii

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1106

Zad. 191/V    2,12 g sody (Na2CO3) bezwodnej wymaga do roztworzenia 80 cm 3 roztworu H2SO4,  natomiast 1,43 g sody uwodnionej (Na2CO3  . xH2O) wymaga do roztworzenia 20 cm3  tego samego kwasu. Obliczyć ile moli wody krystalizacyjnej zawiera 1 mol sody  uwodnionej.  M (Na2CO3) ≅ 106,0 g/mol  M (H2O)...

Zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby. Sposoby ich ochrony

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 798

                               Zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby. Sposoby ich ochrony 1 Zanieczyszczenia atmosfery Źródła zanieczyszczeń Źródłami zanieczyszczeń są rzeczy wytworzone przez człowieka np.: samochody. To właśnie szczególnie przez nie nasza atmosfera jest ciągle bombardowana truj...

Zwiazki nieorganiczne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1239

Tlenki, wodorki, wodorotlenki, kwasy, sole.   Tlenki  – dwupierwiastkowe połączenia dowolnego pierwiastka z tlenem  Wodorki  - dwupierwiastkowe połączenia dowolnego pierwiastka z wodorem  NUMER GRUPY  I  II  XIII  XIV  XV  XVI  XVII  MAKSYMALNA WARTOŚCIOWOŚĆ  I  II  III  IV  V  VI  VII (bez F)  WZÓ...

Ekosystemy wodne i lądowe - tabela - arkusz ćwiczeniowy 3

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Ekologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1330

Arkusz ćwiczeniowy 3. Ekosystemy wodne i lądowe.  Wypełnij tabelę na podstawie podręcznika „Kompendium wiedzy o ekologii” str. 101 – 118.                         str. 1/3  Rodzaj definicja  powie‐ rzchnia  temp. rodzaje zawartość tlenu  zawarto...