Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 6

Enzymologia - notatki z wykładu 7

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Enzymologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

anhydraza węglanowa 7 izoform u człowieka w ertytrocytach a w II katatlizuja dehydratacje HCO3- do co2 aby ten wydalić Podstawowe procesy fizyczne jak dyfuzja i transfer protonów ograniczają szybkość hydratacji i dlatego enzymy te dysponują sp...

Enzymologia - notatki z wykładu 8

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Enzymologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 973

2012-01-04 Reakcje enzymów z wieloma substratami (woda może być traktowana jako drugi substrat) Przeważająca większość reakcji enzymatycznach przebiega przy udziale co najmniej dwuch substrató i powstaje w nich więcej niż jeden produkt nomenklatura A → P uni uni A+B → P bi uni A+B → P1+P2 bi...

Enzymologia - notatki z wykładu 9

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Enzymologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1232

enzy 2012-01-18 mioglobina i chemioglobina miglobina dużo mniejszy % 90 do 7 uwalnianego tlenu związanie tleniu zmienia połozneie Fe2+ struktura czwartorzędowa chemoglobiny α 1 β 1 α 2 i β 2 więc para dimerów α β trzeciorzędowe struktury są...

Elementy tektoniki

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Geologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2632

Położenie warstwy geologicznej w przestrzeni określa się za pomocą biegu i upadu . Bieg warstwy jest to linia przecięcia powierzchni stropowej lub spągowej z płaszczyzną poziomą. Kierunek biegu określa kąt zawarty między kierunkiem północy a ...

Minerały

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Geologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1652

Minerały -naturalne związki chemiczne lub pierwiastki rodzime, powstałe w wyniku różnorodnych procesów geologicznych zachodzących w skorupie ziemskiej. Kryształy -ciała jednorodne, anizotropowe o określonych właściwościach chemicznych i fizycznych oraz uporządkowanej budowie wewnętrznej. Ciało kr...

Przegląd skał

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Geologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1645

Skały metamorficzne ŁUPEK KRYSTALICZNY - nazwa obejmuje dużą grupę skał metamorficznych, których cechą wspólną jest wyraźna tekstura łupkowa. Łupki powstają z przeobrażenia skał magmowych i osadowych. W swoim składzie mineralnym zawier...

Skały geologia

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Geologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1400

Skała : zespół minerałów jednego lub kilku rodzajów utworzonych w określonych procesach geologicznych Rodzaje skał : MAGMOWE OSADOWE METAMORFICZNE - głębinowe - Organiczne -wylewne - Chemiczne - żyłowe - Okruchowe Skały magmowe powstają na skutek zakrzepnięcia gorącej magmy (stopu krzemianowego)...

Strefy metamorfizmu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Geologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1330

Strefy (stopnie) metamorfizmu Typowe w danej strefie Skały wyjściowe struktury tekstury granitoidy, arkozy, szarogłazy magmowe skały obojętne, szarogłazy, margle magmowe

Koszty-ćwiczenia

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Agata Stefania Malak-Rawlikowska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1239

ĆWICZENIA 5-6. ANALIZA KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE Zagadnienia: Analiza Kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym Odchylenia kosztów Analiza kosztów pracy Analiza kosztów jednostkowych Analiza wskaźnika odchylenia i wsk. poziomu kosztów Elementy An aliz y kosztów: Porównanie dynamiki całko...

Światowa Organizacja Handlu.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1757

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Tytuł pracy: Światowa Organizacja Handlu (WTO) od momentu powstania do roku 2010 Spis treści Rozdział 1: WTO jako Organizacja ………………………………...