Przegląd skał

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2184
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przegląd skał - strona 1 Przegląd skał - strona 2 Przegląd skał - strona 3

Fragment notatki:

Skały metamorficzne ŁUPEK KRYSTALICZNY - nazwa obejmuje dużą grupę skał metamorficznych, których cechą wspólną jest wyraźna tekstura łupkowa. Łupki powstają z przeobrażenia skał magmowych i osadowych. W swoim składzie mineralnym zawierają różne składniki, przy czym bardzo często przeważa jeden minerał, który nadaje skale swoje własne cechy i decyduje o nazwie łupków. Są np. łupki grafitowe, talkowy, chlorytowy, mikowy. GNEJS - najbardziej pospolita skała metamorficzna, zbudowana z kwarcu, skaleni i łyszczyków i czasem również amfiboli. Minerały są ułożone kierunkowo, tworząc teksturę gnejsową. Powstaje z przeobrażenia granitów lub skał ilasto-piaszczystych. W zależności od obecności charakterystycznych minerałów, nadaje się gnejsom specj alne nazwy np. gnejs biotytowy . Pewne odmiany gnejsów wyróżnia się w oparciu o charakterystyczną strukturę i teksturę np. gnejs oczkowy, granitognejs. Oczkowy - bo obecność dużych skaleni o soczewkowatych kształtach, obramowanych biotytem ułożonym równoleg le do zarysu blastów skaleni. KWARCYT - pochodzi z przeobrażenia piaskowców o spoiwie krzemionkowym. Niemal wyłącznym składnikiem jest przekrystalizowały kwarc. Mają strukturę homeoblastyczną granoblastyczną. W kwarcycie w drobnych ilościach może występować muskowit i biotyt. Występują w Górach Świętokrzyskich i Sudetach. Używane jako kamienie budowlane i drogowe, a czyste odmiany jako materiały ogniotrwałe. MARMUR - powstaje w wyniku termicznego metamorfizmu skał węglanowych. Posiada strukturę homeoblastyczną i granoblastyczną, marmur utworzony z przeobrażenia czystego wapienia zbudowany jest wyłącznie z kalcytu. Jeśli natomiast utworzył się z dolomitów, wapieni dolomitowych itp., to w składzie mineralnym oprócz kalcytu zawiera szereg innych minerałów metamorficznych. Marmury występują w Sudetach. SERPENTYNIT - jest niemal monomineralną skałą zbudowaną z serpentynu. Powstaje na skutek przeobrażenia ultrazasadowych skał magmowych. Znane są z Gór Sowich oraz okolic Ząbkowic Śląskich i Sobótki Skały osadowe Skały okruchowe: GRUZ i ŻWIR - skały luźne powstałe z nagromadzenia okruchów o średnicy większej niż 2mm. Gruz tworzą okruchy skalne, które nie były transportowane w ogóle lub tylko na niewielkie odległości, ale ze względu na swą dużą odporność nie zostały obtoczone. Żwiry tworzą się w wyniku mechanicznego niszczenia różnych skał.
BREKCJA - powstaje przez scementowanie luźnego gruzu w miejscu, w którym odbywa się wietrzenie skały pierwotnej lub w niedalekiej od niej odległości. Brekcje mogą tworzyć się w środowisku wodnym i lądowym.
ZLEPIENIEC - jest skałą zwięzłą utworzoną przez scementowanie żwiru. Są dość powszechne w utworach różnego wieku. W Polsce występują w Tatrach, Sudetach i Górach Świętokrzyskich.


(…)

…, składająca się z kwarcu, kalcytu, minerałów ilastych i związków żelaza. Jest osadem eolicznym, który powstaje bez udziału wody. Współcześnie tworzy się np. w Chinach w wyniku wywiewania najdrobniejszych elementów z obszarów pustynnych. Polskie lessy (Wyżyna Lubelska) powstały w plejstocenie w czasie oziębień klimatycznych na obszarach ekstraglacjalnych (przed czołem lodowca) w wyniku wywiewania pyłów…
… planktonicznych glonów z grupy kokolitów. Zawiera ponadto pelit kalcytowy pochodzenia organicznego lub chemicznego oraz domieszki kwarcu detrytycznego i substancji ilasto-mułkowych. Średnia zawartość węglanu wapnia w kredzie piszącej wynosi 97-98%.
Wapienie litotamniowe - utwory fitogeniczne zawierające krasnorosty z rodzaju Lithotamnium. W wyniku nasycenia i utwardzenia plechy kalcytem tworzą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz