minerały

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2030
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
minerały - strona 1 minerały - strona 2 minerały - strona 3

Fragment notatki:

Minerały -naturalne związki chemiczne lub pierwiastki rodzime, powstałe w wyniku różnorodnych procesów geologicznych zachodzących w skorupie ziemskiej.
Kryształy -ciała jednorodne, anizotropowe o określonych właściwościach chemicznych i fizycznych oraz uporządkowanej budowie wewnętrznej.
Ciało krystaliczne - rodzaj ciała stałego, w którym cząsteczki, atomy lub jony nie mają pełnej swobody przemieszczania się w objętości ciała i zajmują ściśle określone miejsca w sieci przestrzennej - mogą jedynie drgać wokół położenia równowagi. Ciało bezpostaciowe -nie posiada prawidłowej budowy wewnętrznej, czyli atomy lub jony ułożone są w sposób bezładny np. opal, bursztyn, asfalt
Anizotropia -Wykazywanie odmiennych właściwości (rozszerzalność termiczna, przewodnictwo elektryczne, współczynnik załamania światła, szybkość wzrostu i rozpuszczania kryształu) w zależności od kierunku. Ciała anizotropowe wykazują różne właściwości w zależności od kierunku, w którym dana właściwość jest rozpatrywana. Anizotropię sprężystości i prędkości wzrostu wykazują wszystkie kryształy. Pozostałe własności kryształów mogą być anizotropowe lub izotropowe. Ważną konsekwencją anizotropii prędkości wzrostu w warunkach swobodnego narastania jest samorzutne tworzenie się prawidłowych postaci wieloście nnych. Krystalizacja może zachodzić : ze stopów, roztworów, stanu gazowego, roztworów koloidalnych, ciał bezpostaciowych
Układy kryształów : regularny, rombowy, tetragonalny, trygonalny, heksagonalny, jednoskośny, trójskośny
Pokrojem kryształów nazywamy ich ogólny kształt: izomeryczny, tabliczkowy, łuseczkowy, słupkowy, pręcikowy, igiełkowy, włóknisty
Skala Moscha 1
Talk (Mg 3 Si 4 O 10 (OH) 2 )
2
Gips (CaSO 4 ·2H 2 O)
3
Kalcyt (CaCO 3 )
4
Fluoryt (CaF 2 )
5
Apatyt (Ca 5 (PO 4 ) 3 (OH-,Cl-,F-)
6
Ortoklaz (KAlSi 3 O 8 )
7
Kwarc(SiO 2 )
8
Topaz (Al 2 SiO 4 (OH-,F-) 2 )
9
Korund (Al 2 O 3 )
10
Diament (C)
Paznokieć 2,5/miedź 3/gwóźdź, szpilka 4,5/szkło, przedmiot ze stali 5-6,5
Geneza minerałów: Proces endogeniczny
-krystalizacja magmy (pegmatytowa, pneumatytowa, hydrotermalna)
-metamorfoza
-metasomatoza
2)egzogeniczne
-wietrzenie -ewaporacja
-procesy związane z życiem organizmów
Formy skupień minerałów :
skupienia kryształów-szczotki krystaliczne-geody 2.ziarnisteb3.zbite 4.ziemiste 5.nacieki 6.dendryty 7.konkrecje 8.oolity
Cechy fizyczne minerałów :
1.barwa 2.rysa 3.połysk (diamentowy, szklisty, tłusty, metalowy, polimetalowy, matowy, perłowy,jedwabisty) 4. przezroczystość (przezroczyste, półprzezroczyste, nieprzezroczyste) 5. łupliwość 6. przełam 7.twardość


(…)

…. przezroczystość (przezroczyste, półprzezroczyste, nieprzezroczyste) 5. łupliwość 6. przełam 7.twardość
Cechy chemiczne minerałów:
Diadochia-zastępowanie jednych jonów innymi
Skalenie-grupa wielu minerałów zróżnicowanym składzie chemicznym, które tworzą dwa szeregi kryształów mieszanych (K, Na, Ca)
Grupy minerałów:
pierwiastki rodzime 2. siarczki 3. tlenki i wodorotlenki 4. halogenki 5. sole kwasów tlenowych

Przełam:muszlowy
Rysa:biała
Połysk:szklisty, tłusty
Barwa:bezbarwny lub zabarwiony na żółto, niebiesko, czerwonawo
Skupienie:ziarnisty, czasem naciekowy
Układ:regularny
Sole kwasów tlenowych
Kalcyt CaCO3
Twardość:3
Ciężar:2,6-2,8
Łupliwość:doskonała
Przełam:muszlowy
Rysa:biała
Połysk:szklisty
Barwa:bezbarwny lub zabarwiny na różne odcienie
Skupienie:ziarnisty, zbity
Układ:trygonalny
Siarczany
Gips CaSO4x2H2O…
… a) węglany b) siarczany c) fosforany d) krzemiany 6. związki organiczne Siarka
Twardość:1,5 - 2
Ciężar:2,0-2,1
Łupliwość: brak
Przełam:muszlowy, nierówny
Rysa:biała
Połysk:tłusty, szklisty
Barwa:żółta, brunatna
Skupienie:ziarniste, naciekowe
Układ:rombowy
Grafit
Twardość:1-1,5
Ciężar:2-2,5
Łupliwość:doskonała, jednokierunkowa
Przełam:nierówny
Rysa:czarna
Połysk:metaliczny lub półmetaliczny
Barwa:czarna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz