Minerały i ich charakterystyka - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Minerały i ich charakterystyka - wykład - strona 1 Minerały i ich charakterystyka - wykład - strona 2

Fragment notatki:

MINERAŁY I ICH CHARAKTERYSTYKA
Nazywając rodzaj skał, podając ich wiek, określając wzajemne ułożenie warstw
skalnych podajemy cechy budowy geologicznej. Najmniejszym, z punktu widzenia
geologii elementem są minerały, które budują skały tworzące skorupę ziemską.
Minerał jest pierwiastkiem lub związkiem chemicznym, bądź jednorodną mieszaniną
pierwiastków lub związków chemicznych powstałą w sposób naturalny.
Znanych jest około 3000 minerałów.
Te najpospolitsze, najczęściej budujące skały, nazywamy skałotwórczymi. Są to: kwarc,
skalenie i miki, czyli łyszczyki. Grupę tę stanowi 250 minerałów
Skaleń
Mika (łyszczyk)
www.tar.zsi.pl/.../ Mineral/Twardosc/twardo6.jpg http://img.interia.pl/encyklopedia/nimg/mika.jpg
Większość minerałów ma ściśle uporządkowaną budowę wewnętrzna. Nazywamy ją
kryształem
Kryształ kwarcu. Fot. Paweł Raczyński.
Źródło: http://www.ing.uni.wroc.pl/~js/mineraly/DSCN1214_small.JPG
Minerały, które nie mają budowy krystalicznej nazywamy bezpostaciowymi, czyli
mineraloidami. Do tej grupy zaliczamy: bursztyn, wosk ziemny, opal, obsydian
Opal
Źródło: http://www.mineralminers.com/images/opal/gems/opag120.jpg
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Niektóre minerały, które są zbudowane z jednego pierwiastka nazywamy minerałami
rodzimymi. Są to np. Au, Ag, Cu, S, Fe.
Minerały o dużym ciężarze właściwym i metalicznym połysku to rudy. Możemy wśród
nich wyróżnić: hematyt, magnetyt i syderyt, czyli rudy żelaza. Galenę, czyli rudę cynku i
ołowiu itd.
Ten sam pierwiastek lub związek chemiczny może tworzyć kilka minerałów różniących
się właściwościami fizycznymi (np. barwą, budową itp.) np. węgiel – grafit – diament
Lub SiO2 (krzemionka) – kwarc - kryształ górski – ametyst - cytryn
Minerały różnią się między sobą właściwościami, np. twardością (rozpoznawana jest po
zdolności rysowania bardziej miękkich minerałów przez twardsze), postacią
krystaliczną (cecha rozpoznawana zwykle tylko pod mikroskopem i określana jako
"słupki", "płytki", "ziarna"), połyskiem, barwą, smakiem, rysą, łupliwością i innymi.
Twardość minerałów, czyli opór, jaki stawia minerał rysującemu go ostrzu określa
wzorcowa skala MOHSA. Minerał o wyższej skali twardości rysuje minerał o niższej
klasie
SKALA MOHSA:
1. talk
2. gips
3. kalcyt
4. fluoryt
5. apatyt
6. ortoklaz
7. kwarc
8. topaz
9. korund
10. diament
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz