Ćwiczenia dla geografii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 784
Wyświetleń: 2016
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia dla geografii - strona 1 Ćwiczenia dla geografii - strona 2 Ćwiczenia dla geografii - strona 3

Fragment notatki:

Kurowski. Notatka składa się z 10 stron.
ĆWICZENIA- GEOLOGIA DYNAMICZNA ( dr Leszek Kurowski ) :
Pierwiastki :
O 47%
Si 28%
Al 8%
Fe 6%
Ca 4%
Mg 2%
K 2%
inne 1%
Minerał - jest to pierwiastek lub związek chemiczny, labo jednorodna mieszanina pierwiastków, czy związków chemicznych, która występuje w stałym stanie skupienia i która powstała w warunkach naturalnych, czyli bez ingerencji człowieka. Mają właściwości fizyczne i chemiczne oraz określone sposoby występowania, powstawania i przeobrażenia. Minerał jest najmniejszym podstawowym składnikiem skorupy ziemskiej.
Klasyfikacja chemiczna minerałów :
1 GR PIERWIASTKI RODZIME- występują w stanie wolnym, np. diament, grafit, miedź rodzima, złoto rodzime, srebro rodzime, platyna, żelazo, rtęć siarka.
2 GR SOLE;
H2S siarczek wodoru
PbS siarczek ołowiu ( gal ena )
FeS2 siarczek żelaza ( piryt / markasyt )
ZnS siarczek cynku ( sfaleryt )
CuS siarczek miedzi ( kowelin )
HgS siarczek rtęci ( cynober )
CuFeS2 mieszanina siarczku miedzi z żelazem ( chalkopiryt )
3 GR TLENKI I WODOROTLENKI;
SiO2 tlenek krzemu ( krzemian )
Fe2O3 tlenek żelaza ( hematyt )
SnO2 tlenek cyny ( kasyteryt )
Fe3O4 tlenek żelaza ( magnetyt )
Al2O3 tlenek glinu ( korund )
Wodorotlenki:
FeOOH ( getyt )
4 GR HALOGENKI/HALOIDY- sole pewnych grup kwasów beztlenowych;
NaCl chlorek sodu ( halit )
KCl chlorek potasu ( sylwin )
Fluorki:
CaF2 fluorek wapnia ( fluoryt )
5 GR SOLE KWASÓW TLENOWYCH;
H2CO3 kwas węglowy - minerał CaCo3 ( kalcyt )
FeCO3 węglan żelaza ( syderyt )
SrCO3 węglan strontu ( stroncjanit )
H2SO4 kwas siarkowy - CaSO4 (gips )
H3PO4 kwas fosforowy - BaSO4 ( baryt )
anhydryt- bez wody
SrSO4 siarczan strontu ( celestyn )
Azotany
NaNO3 ( itronartyt )
Fosforany
Ca5(PO4)3 ( apatyt )
6 GR POŁĄCZENIA ORGANICZNE- czyli substancje zaliczane do minerałów, ale mają pochodzenie organiczne, np. żywice kopalne, woski kopalne. Mają stały stan skupienia, w skorupie ziemskiej, bez ingerencji człowieka, np. bursztyn.
Najważniejszymi w geologii są gliniany i krzemiany !
Minerał - fazy krystaliczne, powstałe w wyniku procesów geologicznych, bądź kosmologicznych. Mają budowę krystaliczną. Minerały muszą być ciałami krystalicznymi, mają uporządkowaną budowę wewnętrzną, która polega na prawidłowym rozmieszczeniu atomów lub jonów w przestrzeni- tworzą tzw. sieć przestrzenną, bądź krystaliczną.


(…)

… przenoszenia);
1. minerały grupy krzemionki- związki SiO2, np. kwarc
2. minerały ilaste- powstają w procesie wietrzenia ilastego (jasne barwy); kaolinit, illit, montmorylonit
3. grupa glaukonitu- glaukonit (minerał ilasty)
4. grupa chlorytu- przedstawiciel to chloryt; produktem wietrzenia chemicznego minerałów femicznych głównie biotytu
5. grupa wodorotlenków glinu- produkt wietrzenia laterytowego…

-wietrzenie chemiczne- efekt: powstanie minerałów wtórnych
Głównym czynnikiem procesu wietrzenia fizycznego jest zmiana temperatury (dzień i noc, lato-zima, ..).
Rozluźnienie skały (dezintegracja)- mechaniczne niszczenie skał.
Duże bloki- dezintegracja blokowa.
Pojedyncze ziarna- dezintegracja ziarnista, bądź granularna skały.
Łuszczenie- eksfoliacja (dezintegracja skorupowa).
Zamróz- wietrzenie poprzez zamróz (woda zamarza; wietrzenie poprzez wzrost kryształów soli).
Wietrzenie chemiczne- głównym czynnikiem procesu jest woda i rozpuszczone w niej substancje, np. O2, CO2, kwasy krzemianowe; efektem są substancje bardziej trwałe (minerały wtórne);
uwodnienie, utlenienie, redukcja, uwęglenie (karbonatyzacja) zewnętrznych składników
Dwa rodzaje wietrzenia chemicznego:
1)wietrzenie glinokrzemianów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz