Wietrzenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2674
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wietrzenie - strona 1 Wietrzenie - strona 2 Wietrzenie - strona 3

Fragment notatki:


WIETRZENIE Zwietrzały granit Wietrzenie - rozpad mechaniczny i rozkład chemiczny skał wskutek działania energii słonecznej, powietrza , wody i organizmów. Zachodzi na powierzchni Ziemi i w jej powierzchniowej strefie zwanej strefą wietrzenia (głębokość od kilku do kilkudziesięciu metrów). Produktem wietrzenia są między innymi zwietrzelina , rumowisko , glina zboczowa , arkoza . Podział: wietrzenie fizyczne (mechaniczne) insolacyjne - zachodzi na skutek nasłonecznienia mrozowe - rozsadzanie skał przez zamarzający lód, powstają gołoborza , (Góry Swiętokrzyskie) salinarne - wysychanie roztworów i wytrącanie z nich kryształków soli odciążeniowe -zwietrzelina jest usuwana przez ruchy masowe spowodowane grawitacją (Góry Stołowe) wietrzenie chemiczne rozpuszczanie uwodnianie hydroliza utlenianie uwęglanowienie wietrzenie biologiczne rozsadzanie przez korzenie roślin kwasy z rozkładu materii organicznej Proces rozsadzania skały przez lód to tzw. zamróz. Produktem wietrzenia (zarówno fizycznego jak i chemicznego) jest zwietrzelina . Intensywność i charakter wietrzenia zależą od rodzaju skały oraz od warunków klimatycznych (głównie od ilości wody oraz temperatury). W kl imacie suchym (pustynnym) przeważa wietrzenie fizyczne. W klimacie gorącym i wilgotnym - wietrzenie chemiczne. W wyniku wietrzenia fizycznego tworzą się skały okruchowe, wskutek wietrzenia chemicznego niektóre skały chemiczne jak na przykład boksyty , lateryty , terra rossa . Procesy wietrzenia ułatwiają erozję . Powodują powstanie gleby i tworzenie swoistych form skalnych. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PROCESY WIETRZENIA Przebieg i dynamika procesów wietrzenia warunkowana jest oddziaływaniem szeregu czynników. Czynniki te decydują o charakterze zachodzących przemian, rodzaju powstających produktów wtórnych oraz dominujących w danych warunkach procesach fizycznych bądź chemicznych. Najistotniejszy wpływ na procesy wietrzenia posiadają następujące czynniki: Klimat . Klimat jest najistotniejszym czynnikiem wietrzenia. Opady atmosferyczne dostarczają wody niezbędnej do przebiegu reakcji chemicznych i odpowiedzialnej za wymywanie składników rozpuszczalnych. Temperatura natomiast, zgodnie z regułą van't Hoffa, wpływa na szybkość przebiegu reakcji. Wpływ klimatu można szczególnie jasno zobrazować na dwóch skrajnych przykładach: terenów pustynnych i obszarów tropikalnego lasu deszczowego. W warunkach klimatu pustynnego zaznacza się wyraźna przewaga parowania nad opadami. Pojawiająca się woda opadowa może w czasie przesiąkania penetrować skały, jednak następujący po opadach długotrwały okres suszy powoduję szybki powrotny podsiąk wody, a w rezultacie jej wyparowywanie. Zwierciadło wody gruntowej znajduje się zwykle na znacznej głębokości, dlatego pewna ilość niesionych przez wodę składników nie ulega wypłukaniu, lecz powraca z nią na powierzchnię. Wobec braku wody wszelkie reakcje chemiczne ulęgają zahamowaniu. Dominują procesy wietrzenia fizycznego, a powstająca zwietrzelina składa się głównie z nieprzekształconych (lub częściowo tylko przekształconych) minerałów pierwotnych. Odznacza się ona wysoką zawartością soli, takich jak

(…)

… do SO3 i po połączeniu z parą wodną (H2O) powstaje kwas siarkowy
(H2SO4), który wraz z deszczem spada na ziemię. Niszczy powierzchnie skalne i różne konstrukcje budowlane.
Znaczenie aplikacyjne produktów wietrzeniowych
Znaczenie iłów wietrzeniowych dla produkcji ceramiki (porcelany, wyrobów sanitarnych, glinianych).
Minerały ilaste o właściwościach ogniotrwałych(gibbsyt, diaspor), absorbujących tłuszcz…
…, jeśli nie niemożliwy, dlatego też obszary pustynne charakteryzują się dodatkowo ogólnym brakiem substancji organicznej. Warunki silnie oksydacyjne sprzyjają pozostawaniu żelaza w formie utlenionej, co nadaję powierzchni skał zabarwienie czerwonawe, brązowe lub żółtawe. Charakterystycznymi produktami wtórnymi są tu montmorillonit, illit i chloryt, a najczęściej formy mieszanopakietowe tych minerałów. Kaolinit pojawia…
… bardzo gwałtownie. Strefa wietrzenia sukcesywnie zubażana jest w kationy zasadowe i krzemionkę. Dochodzi do nagromadzenia trwałych produktów końcowych rozpadu - minerałów o wysokiej zawartości glinu (kaolinit, gibbsyt i boehmit) oraz tytanu (rutyl i anataz). Cechy fizyczne skał. Przebieg wietrzenia jest w znacznym stopniu determinowany przez cechy fizyczne skał, głównie zaś przez ich teksturę, rodzaj lepiszcza…
… („ziemia folusznicza”), absorbujących wodę (bentonit), czy wybielających.
Znaczenie produktów wietrzeniowych w górnictwie.
Wpływ produktów wietrzeniowych na organizmy ludzi, zwierząt i roślin
Brak fluoru wpływa na psucie się zębów, zaś jego nadmiar powoduje plamistość zębów.
Brak litu powoduje zaburzenia psychiczne.
Brak magnezu wpływa na wzrost chorób krążenia i serca.
Brak manganu powoduje łamliwość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz