skały geologia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1897
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
skały geologia - strona 1 skały geologia - strona 2

Fragment notatki:

Skała : zespół minerałów jednego lub kilku rodzajów utworzonych w określonych procesach geologicznych
Rodzaje skał : MAGMOWE OSADOWE METAMORFICZNE - głębinowe - Organiczne -wylewne - Chemiczne
- żyłowe - Okruchowe
Skały magmowe powstają na skutek zakrzepnięcia gorącej magmy (stopu krzemianowego).W zależności od miejsca krzepnięcia magmy dzielimy skały na: głębinowe - powstają wewnątrz Ziemi , a ze względu na powolne stygnięcie posiadają one wykształcone kryształy minerałów, które można dostrzec gołym okiem (skały posiadają strukturę jawnokrystaliczną).Skały te charakteryzują się dużą odpornością i trwałością (np. granit , gabro ) wylewne - powstają gdy magma ( lawa ) zastyga na powierzchni Ziemi. Proces ten przebiega bardzo szybko, więc składniki nie mają czasu na krystalizację (skały posiadają strukturę skrytokrystaliczną), ( np. andezyt , bazalt ). Czasem lawa np. po zetknięciu się z woda zastyga tak szybko, ze żaden składnik nie zdąży ulec krystalizacji. Skały wtedy posiadają strukturę szklistą, gdyż przypominają bryłę szkła (np. obsydian).Gdy proces krystalizacji rozpoczął się pod ziemią, częściowo składniki zostały wykrystalizowane, następnie zostały wyrzucone na powierzchnię i stygnięcie nastąpiło szybko to powstaje skała z widocznymi kryształami w drobnokrystalicznej masie- jest to struktura porfirowa (np.. porfir ) żyłowe - powstają w szczelinach istniejących już skał. Posiadają strukturę jawnokrystaliczną (np. pegmatyt) Ze względu na zawartość krzemionki skały magmowe dzielą się na: kwaśne np. granit, porfir obojętne np. gabro, bazalt, andezyt zasadowe np. perydotyt Podział skał magmowych ze względu na ich skład: kwaśne - powyżej 66% SiO 2 obfite w kwarc obojętne - 53-66% SiO 2 zasadowe - 45-53% SiO 2 - obfite w skaleniowce skrajnie zasadowe ( ultrazasadowe ) - poniżej 45% SiO 2 Skały osadowe powstają poprzez niszczenie innych skał. Dzielimy je na: okruchowe - powstają w wyniku wietrzenia i erozji innych skał. Zwietrzelina ta następnie osadzana jest na lądzie lub w wodzie. Okruchy te mogą być ze sobą połączone i scementowane drobnoziarnistym materiałem tworząc skałę zwięzłą , lub mogą być nie połączone tworząc skałę luźną . W zależności od wielkości odruchów wyróżniamy: żwir, gruz, piasek , muł . Ił (skały luźne) i zlepieńce, brekcje, piaskowce, mułowce, łupki ilaste (skały zwięzłe) organiczne - powstałe poprzez nagromadzenie środków organicznych. Przykładami skał pochodzenia zwierzęcego są: wapienie (

(…)

… tego procesu
wapniste - składnikiem budującym jest kalcyt, żelaziste - składnikami budującymi są tlenki i wodorotlenki żelaza (np. limonit, goethyt), krzemionkowe - składnikiem budującym jest krzemionka, ilaste - składnikiem budującym są różne minerały ilaste np. kaolinit, margliste - składnikami budującymi są kalcyt i minerały ilaste, dolomityczne - składnikiem budującym jest dolomit, barytowe - składnikiem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz