Enzymologia - notatki z wykładu 8

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Enzymologia - notatki z wykładu 8 - strona 1 Enzymologia - notatki z wykładu 8 - strona 2 Enzymologia - notatki z wykładu 8 - strona 3

Fragment notatki:

2012-01-04
Reakcje enzymów z wieloma substratami
(woda może być traktowana jako drugi substrat)
Przeważająca większość reakcji enzymatycznach przebiega przy udziale co najmniej dwuch substrató i powstaje w nich więcej niż jeden produkt
nomenklatura
A → P uni uni
A+B → P bi uni
A+B → P1+P2 bi bi
A+B+C → P1+P2 ter bi
W reakcji przenoszenia grup:
E+AX+B → E+A+BX która przebiega wg mechanizmu bi bi powstają pytania:
Czy pierwszy substrat wiąże się z enzymem i opuszcza kompleks zanim drugi substart zostanie zwiazany?
czy substarty wiążaą się w kolejności przypadkowej czy uporządkowanej?
czy grupa X jest przenoszona bezpośrednio z A do B czy...
te mechanizmy nazwano tak:
sekwencyjny uporządkowany
sekwencyjny przypadkowy
powdwójnego przeniesienia czyli ping pong bi bi
sekwencyjny - najpierw wiażą się substraty z enzymem zanim zostanie uwolniony jakikolwiek produkt
pirogronian --- (dehydrogenaza pirogronianowa fermentacja mlekowa) → mleczan
dehdro +NADH+pirogronian → enzym- NADH-pirogronian -enzym - mleczan NAD → mleczan + nukleotyd
przypadkowy: kreatyna → fosfokretatyna
enzym |+kreatyna → e- E- kreatyna-ATP → ...
+ATP
reakcje podwujnego przeniesienia ping pong:
przynajmniej jeden z produktuw jest uwalniany przed związaniem wszystkich substratów przez enzym
przenoszenie grup aminoweych między aminokwasami i ketokwasami (aminotrafsferaza asparaginowa)
Po związaniu Asp enzym usuwa się z niego grupę aminową i wiąże ją tworząc formę pośrednią enzymu z podstawioną grupą. następnie uwalnia się pierwszy prodkut szczawiooctan Drugi substrat 2-oskogrutaran wiąże się do zmodyfkiowania enzymu i przyjmuej od niego grupę aminową następnie zostaje uwolnniony glutanian jako ostateczny produkt rakcji W praktyce labolatoryjnej gdy badami kinetykę rakcji dwusubstratowej sprawdzamy ukąłd doświadczalny do warunków reakcji jedsubstratowej opiswanej kinetyką M-M Używamy stezenai wycycajacego dla jednego substratu a drugi substrat stosujemy w stezeniach wymagancyh do wyznacznai Km i V max Wtedy znajdowane Km jest Km app to samo czynimy dla drugiego substratu i wsyznaczoamy dla niego Km
czynniki wpływające na szybkość reakcji
Ze zwiększeniem stęż enzymu zwiększa się szybkość i absorbacja przestanie być liniowa bo znacząco zmienisza się stęzenie substratu
Może sugerować błędnie rakcje z inhibitorem Pomiary szybkośći początkowej są wiarygodne gdy zużycie substratu nie przekracza 10%

(…)


(woda destylowana jest kwaśna)
Sprawdzając wpływ pH na szybkość reakcji enzymatycznej. Trzeba przygotwoać różne bufory o nadkąłdających się stezenaich i sprawdzić czy ich ich skad nie zmienai syzbkości reakcji
Wyznaczanie energii aktywancji
Jeśli wykreślilismy log (kcat( reakcji w zależności od 1/2,3RT to otrzymamy linię prosta o nacyleniu -Ea Energia aktywacji będzie w kcal/mol w mc Kcat możemy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz