Koszty-ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koszty-ćwiczenia - strona 1

Fragment notatki:

ĆWICZENIA 5-6. ANALIZA KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE Zagadnienia: Analiza Kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym
Odchylenia kosztów
Analiza kosztów pracy
Analiza kosztów jednostkowych
Analiza wskaźnika odchylenia i wsk. poziomu kosztów
Elementy An aliz y kosztów: Porównanie dynamiki całkowitych kosztów własnych z dynamiką produkcji oraz dynamiką poszczególnych rodzajów kosztów Porównanie kosztów rzeczywiście poniesionych w danym okresie do kosztów planowanych i kosztów poniesionych w poprzednich okresach
Ocena struktury całkowitych kosztów własnych w odniesieniu do planu i okresów poprzednich
Analiza czynników wpływających na zmiany w poziomie i strukturze kosztów.
Układy kosztów: układ rodzajowy kosztów amortyzacja
zużycie materiałów i energii
usługi obce
wynagrodzenia ubezpieczenia
pozostałe
Podział kosztów wg rodzajów: Koszty prowadzenia przedsiębiorstwa: Koszty robocizny Koszty materiałowo-pieniężne K. materialne K. majątkowe Amorty zacja K. materiałowe K. środków obrotowych K. usług produkcyjnych układ kalkulacyjny kosztów Koszty bezpośrednie materiały bezpośrednie, płace bezpośrednie wraz ze świadczeniami, pozostałe koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie koszty wydziałowe, koszty sprzedaży, koszty zarządu Kategorie kosztowe: Bezpośredni koszt wytworzenia (k. bezpośrednie) Techniczny koszt wytworzenia (k. bezpośrednie + k. wydziałowe)
Całkowity (zakładowy) koszt wytworzenia -(techniczny koszt wytworzenia + koszty zarządu)
Koszt własny wytworzenia (suma kosztów bezpośrednich i pośrednich) układ funkcjonalny kosztów (wg miejsc powstawania) k. działalności podstawowej k. wydziałowe
k. zarządu
k. sprzedaży
układ wg stopnia reagowania na zmiany w skali (k. stałe, k. zmienne)
Zachowanie kosztów wg reakcji na zmiany skali produkcji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz