Prof dr hab. Marta Konkofer - strona 3

Wykład - wpływ aktywatorów na aktywność enzymów

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1022

Wpływ aktywatorów na aktywność enzymów Różnego rodzaju aktywatory nie biorące udziału w reakcji katalitycznej uczynniają enzymy lub zwiększają ich aktywność. Można je podzielić na 3 grupy: 1. jony niektórych metali, wbudowanych w cząsteczkę apoenzymu, 2. związki wielkocząsteczkowe o charakterze b...

Wykład - wpływ inhibitorów na aktywność enzymów

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1561

Wpływ inhibitorów na aktywność enzymów Aktywność wielu enzymów łatwo ulega zahamowaniu. Proces ten nazywamy inhibicją, a czynniki hamujące przebieg reakcji enzymatycznych to inhibitory. Dzielą się one na 3 grupy: 1. inhibitory kompetycyjne (wsp...

Wykład - wpływ pH na aktywność enzymów

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1064

Wpływ pH na aktywność enzymów Optymalne pH dla każdego enzymu utrzymywane jest przy pomocy buforów. Wykazano, że skład i stężenie (siła jonowa) użytego buforu ma istotne znaczenie przy wyznaczaniu optimum pH, które może okazać się różne w odmi...

Wykład - wpływ stężenia enzymów

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1351

Wpływ stężenia enzymu i czasu na aktywność enzymów Zależność szybkości reakcji od stężenia enzymu najdogodniej jest obserwować przy dużych stężeniach substratu, kiedy szybkość ta nie jest zależna od stężenia substratu (reakcja zerowego ...

Wykład - wpływ stężenia substratów

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 959

Wpływ stężenia substratu na aktywność enzymów Szybkość reakcji enzymatycznej (V) rośnie wraz ze wzrostem stężenia substratu (c). W pewnym przedziale stężeń (w reakcjach jednosubstratowych) szybkość reakcji jest liniowo zależna od stężenia substratu. Zależność tę przedstawia wykres Michaelisa-Menten...

Wykład - wpływ temperatury na aktywność enzymów

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 777

Wpływ temperatury na aktywność enzymów Prędkość reakcji enzymatycznej w pewnym przedziale temperatur (0- 40oC) wzrasta wraz z temperaturą. Na ogół wzrost temperatury o 10oC podwaja prędkość reakcji, którą charakteryzuje współczynnik vant Hoffa. Większość enzymów traci nieodwracalnie aktywność powyże...

Budowa, aminokwasy jako jony dwubiegunowe - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1652

Aminokwasy jako jony dwubiegunowe Każda cząsteczka aminokwasu w roztworze wodnymi i określonym dla niego pH wykazuje charakter jonu dwubiegunowego (obojnaczego), w którym grupy NH2 i COOH występują w postaciach NH3+ i COO-. pH, w którym liczba ładunków (+) i (-) jest równa nazywa się punktem izoele...

Aminokwasy nie występujące w białkach - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1043

AMINOKWASY NATURALNIE NIE WYSTĘPUJĄCE W BIAŁKACH - CHARAKTERYSTYKA I ZNACZENIE BIOLOGICZNE. Przykłady niebiałkowych aminokwasów naturalnych Aminokwasy niebiałkowe stanowią liczną i różnorodną grupę związków, które nigdy nie występują w białkach, natomiast pełnią inne ważne biologicznie funkcje. W...

Budowa białka osocza - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1281

Białka osocza Osocze- płyn surowiczy po odwirowaniu elementów komórkowych z krwi pełnej. Osocze w zależności od użytego antykoagulanta może być cytrynianowe, heparynowe lub wersenianowe. Może równieą być bogato- i ubogopłytkowe, wówczas różnicuje się szybkością wirowania pełnej krwi. Rola białe...

Wykład - biologicznie aktywne peptydy

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2226

BIOLOGICZNIE AKTYWNE PEPTYDY-PRZYKŁADY I ZNACZENIE: -Karnozyna, czyli Nα-(b-alanylo)histydyna, w znacznych ilościach występuje w mięśniach szkieletowych wyszych kręgowców i człowieka. Wzmaga aktywność ATP-azy miozynowej oraz chelatuje jony Cu+2 ...