Prof dr hab. Marta Konkofer - strona 2

Wykład - koenzymy przenoszące wodór

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1526

koenzymy przenoszące wodór DINUKLEOTYD NIKOTYNOAMIDOADENINOWY = NAD -zbudowany z nukleotydu, zawierającego adeninę , oraz nukleotydu , który zawiera amid kwasu nikotynowego -grupą czynną tego koenzymu jest amid kwasu nikotynowego -kwas nikotynow...

Wykład - koenzymy witaminowe i ich udział w przemianach

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1736

Koenzymy witaminowe i ich udział w przemianach 1. Nukleotydy nikotynoamidowe: dinukleotyd nikotynoamidoadneninowy (NAD+) fosforan dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego (NADP+) Są pochodnymi niacyny (= kwas nikotynowy/amid kwasu nikotynowego = ...

Wykład - lipaza trzustkowa

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1085

LIPAZA TRZUSTKOWA - LP, enzym ekskrecyjny enzym wytwarzany głównie w trzustce Zmiany aktywności LP we krwi wzrost aktywności ostre zapalenia trzustki rak trzustki cholestaza pozawątrobowa z zajęciem trzustki zmiany aktywnośc...

Mechanizm katalizy enzymatycznej - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2919

MECHANIZM KATALIZY ENZYMATYCZNEJ NA PRZYKŁADZIE LIZOZYMU: 1) Ogólny schemat: 2) LIZOZYM: Lizozym jest białkiem enzymatycznym o dość prostej strukturze: zawiera 129 reszt aminokwasowych. Nie ma

Wykład - podział i nomenklatura enzymów

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2730

Podział i nomenklatura enzymow Podstawowa jednostka systematyczna enzymow jest klasa. Wyroznia się 6 klas ze względu na rodzaj katalizowanej reakcji: Oksydoreduktazy Transferazy Hydrolazy Liazy Izomerazy Syntetazy(ligazy) Oksydoreduktazy-...

Wykład - przyczyny zmian aktywności enzymów

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

Przyczyny zmian aktywności lub stężenia enzymów w surowicy: proliferacja komórek połączona ze zwiększonym obrotem lub indukcja biosyntezy enzymów wewnątrzkomórkowych; zmiana przepuszczalności błon komórkowych; nasilony rozpad komórek w procesach patologicznych; upośledzona biosynteza, zwłaszcza ...

Wykład - sposób przedostawania się enzymów

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

Sposób przedostawania się enzymów do przestrzeni pozakomórkowych jest podstawą ich podziału na 3 grupy: Enzymy sekrecyjne: powstają w narządach miąższowych i wydzielane są do krwi, gdzie pełnią prawidłowe funkcje; obniżenie ich aktywności w surowicy świadczy o zaburzeniach danego narządu. Enzymy ...

Wykład - swoistość enzymów

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 980
Wyświetleń: 4816

Swoistość enzymów. Szczególną cechą enzymów jest ich duża specyficzność (określana także jako wybiórczość czy swoistość) zarówno pod względem rodzaju katalizowanej reakcji chemicznej - tzw. specyficzność kierunkowa, jak i wobec związków (substratów) biorących w niej udział - tzw. specyficzność subs...

Wykład - typy budowy centrów aktywnych

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1400

Typy budowy centrów aktywnych Warunkiem biokatalizy jest powstawanie kompleksu enzym-substrat. Substrat wiąże się w swoistym regionie enzymu, nazywanym miejscem aktywnym lub centrum aktywnym. Wiązanie enzymu przez substrat zachodzi w sposób selektywny.

Wykład - typy hamowań enzymatycznych

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1519

Typy hamowań enzymatycznych. inhibicja nieodwracalna - najczęściej kowalencyjna modyfikacja łańcuchów bocznych aminokwasów centrum aktywnego lub katalitycznego, organizm nie posiada enzymów, które mogłyby rozciąć tak powstałe wiązanie, stąd nosi ono charakter trwałego i wyłącza zmodyfikowane cząste...