Prof dr hab. Marta Konkofer - strona 4

Budowa, czynniki deneturujące białko - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 714

Czynniki denaturujące białko. Denaturacja białek polega na nieodwracalnym zniszczeniu w roznym stopniu struktury II III i IV rzędowej, czyli jego natywnej konformacji co powoduje utrate specyficznych biologicznych aktywności białek. Często denaturacji bialka towarzyszy jego wytracenie z roztworu. N...

Budowa, funkcje białek - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1022

Funkcje białek 1. Kataliza - prawie wszystkie reakcje zachodzące w żywych organizmach są katalizowane przez enzymy, wszystkie znane enzymy są białkami, zatem białka są odpowiedzialne za kierunek przemian w układach biologicznych 2. Transport i magazynowanie - małych cząsteczek i jonów (Hb - przenosi...

Budowa, identyfikacja grup NH2 - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1008

IDENTYFIKACJA GRUP NH2-KOŃCOWYCH I COOH-KOŃCOWYCH W PEPTYDACH: 1) Sposób oznaczania aminokwasu N-terminalnego w peptydach i białkach: Jedną z pierwszych czynności zaczynających procedurę poznawania nieznanego białka jest oznaczenie aminokwasów końcowych. Aminokwas N-końcowy określa się poprzez Nary...

Metody ilościowego oznaczania białek - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3339

Metody ilościowego oznaczania białek • Metoda Kjeldahla- oznaczanie azotu bialkowego Zawartość azotu w różnych białkach jest względnie stała i wynosi ok. 16%. Znając odsetek azotu w badanej próbie, można obliczyć, ile zawiera białka • Metoda pomiaru absorbancji w UV • Metoda biuretowa(Piotrowski...

Oznaczenie sekwencji aminokwasów w peptydach - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1127

Oznacznie sekwencji aminokwasów w peptydach Etapy prowadzące do zsekwencjonowania białek 1. Przygotowanie białka do sekwencjonowania • Ustalenie liczby chemicznie róŜnych polipeptydó...

Peptydy - budowa i podział - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2366

PEPTYDY- BUDOWA, PODZIAŁ, NOMENKLATURA PEPTYDY-Cząsteczki łańcuchowe zbudowane z 2 do 100 aminokwasów, w których pojedyncze człony połączone są wiązaniem amidowym zwanym peptydowym. Cząsteczki te przechodzą przez błony dializacyjne (ciężar cząsteczkowy do 10 000 D) oraz nie ulegają denaturacji ze w...

Budowa, punkt izoelektryczny - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1652

Punkt izoelektryczny i izojonowy - właściwości białka w pkt izoelektrycznym. Ładunek elektryczny cząsteczki białka jest czynnikiem określającym własności poszczególnych białek. Wynika on z obecności w białku zjonizowanych

Budowa, reakcje aminokwasów - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1596

REAKCJE AMINOKWASÓW: REAKCJE GRUPY KARBOKSYLOWEJ: Redukcja - powstaje amino alkohol Estryfikacja - służy również do ochrony grup karboksylowych w syntezie

Budowa, testy wykrywającee aminokwasy - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1190

TESTY WYKRYWAJĄCE AMINOKWASY: TYROZYNĘ - PRÓBA MILLONA Wykonanie: Do 1 cm3 roztworu tyrozyny dodać 1-2 krople odczynnika Millona i ogrzewać przez 1 minutę we wrzącej łaźni wodnej. Wytrącenie się czerwonego osadu lub czerwona barwa roztworu świadczy o obecności tyrozyny. Interpretacja: Reakcja t...

Budowa, właściwości aminokwasów - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 763

Budowa, właściwości fizyko-chemiczne, wzory Aminokwasy są związkami organicznymi pochodnymi kw. karboksylowych, zawierającymi grupę aminową NH2. Są związkami dwufunkcyjnymi. Wzór ogólny: Właściwości fizyko-chemiczne aminokwasów: w formie ...