Prof dr hab. Marta Konkofer

Wykład - aminotransferaza alaninowa

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 777

AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA - ALT, enzym wskaźnikowy alanina + α-ketoglutaran ↔ pirogronian + glutaminian ALT występuje wyłącznie w cytoplazmie (w komórkach wątroby i nerek wyższy poziom; niższy - w mięśniach; w niewielkich ilościach obecna w komórkach wszystkich innych tkanek). ALT jest względnie...

Wykład - dehydrogenaza mleczanowa

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1057

DEHYDROGRNAZA MLECZANOWA (LDH) - enzym wskaźnikowy pirogronian + NADH + H+ ↔ mleczan + NAD+ Izoenzymy LDH1 - LDH5 obecne są w mózgu, erytrocytach, mięśniu sercowym, leukocytach, płytkach krwi, nerkach, wątrobie, płucach, mięśniach szkieletowych. ...

Enzymy o znaczeniu diagnostycznym - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 924

Enzymy o znaczeniu diagnostycznym (sekrecyjne, ekskrecyjne, wskaźnikowe) Zmiany aktywności enzymów we krwi, często są odzwierciedleniem zmian patologicznych zachodzących w narządach. Nowoczesna diagnostyka enzymologiczna opiera się na założeniu, że uszkodzenie narządu pociąga za sobą uszkodzenie st...

Wykład - enzymy jako biokatalizatory

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 875

Enzymy jako biokatalizatory. Biokatalizatory - wytwarzane w komórkach organizmów żywych katalizatory przemian biochemicznych (witaminy, enzymy i hormony), wpływające na ich przyspieszenie bądź zwolnienie, a także decydujące o rodzaju przemian, jakim może ulec substancja wyjściowa. Mają podstawowe z...

Wykład - fosfataza zasadowa

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1246

FOSFATAZA ZASADOWA (ALP) - enzym wskaźnikowy/ekskrecyjny Trzy izoenzymy, niespecyficzne tkankowo, kodowane są przez jeden gen - w wątrobie, tkance kostnej i nerkach. Trzy izoenzymy - jelitowy, łożyskowy i komórek zarodkowych kodowane są przez 3 ...

Wykład - gamma-glutamylotransferaza

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

GAMMA-GLUTAMYLOTRANSFERAZA - GGT, enzym wskaźnikowy/ekskrecyjny aminokwas + glutation ↔ γ-glutamylo-aminokwas + cysteinylo-glicyna enzym zlokalizowany w błonach komórek o aktywnym transporcie aminokwasów- nabłonku wątroby, trzustki, jelita

Wykład - izoenzymy i heteroenzymy

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3878

Izoenzymy i heteroenzymy. Izoenzymy (izozymy) - homologiczne enzymy w obrębie danego organizmu, które katalizują tę samą reakcję, ale różnią się nieznacznie strukturą molekularna, wartościami Km i Vmax oraz właściwościami regulacyjnymi. Zazwycza...

Wykład - jednostki enzymatyczne

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2716

JEDNOSTKI ENZYMATYCZNE Aktywność enzymu, czyli aktywność enzymatyczna, jest to prędkość reakcji mierzona w ściśle określonych warunkach i wyrażana w następujących jednostkach: 1) KATAL (kat)- to aktywność enzymu przekształcającego 1 mol substratu w czasie 1 sekundy, w temp 30 stopni C w pH optymal...

Opracowanie - koenzym a grupa prostetyczna

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1288

Koenzym, a grupa prostetyczna Koenzymy - swoista, termostabilna, drobnocząsteczkowa molekuła organiczna (niebiałkowa), najczęsciej pochodna witamin rozpuszczalnych w wodzie. Mogą wiązać się z apoenzymem (białkiem enzymatycznym) luźno, bądź trwale...

Wykład - koenzymy przenoszące grupy atomów

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1330

koenzymy przenoszące grupy atomów ADENOZYNOTRIFOSFORAN = ATP -Adenozyno-5'-trifosforan (ATP) - organiczny związek chemiczny, nukleotyd adeninowy zbudowany z grupy trójfosforanowej przyłączonej w pozycji 5' cząsteczki adenozyny, tworząc bezwodnik kwasu fosforowego[4]. Odgrywa on ważną rolę w biologi...