Prof. dr hab. Krzysztof Krasowski - strona 5

Konstytucja Zjednoczonych Stanów Ameryki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 511

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. KONSTYTUCJA USA 1. Konstytucja amerykańska z 1787 roku, uchwalona przez zwołany do Filadelfii Konwent przedstawicieli wszystkich 13 stanów, jest pierwszą , pomijając stanowe, w dziejach konstytucjonalizmu światowego konstytucją pisaną , stanowiącą wzorcowy...

Deklaracja praw człowieka i obywatela - Konstytucja Francuska

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1071

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA 1. Uchwalona przez Konstytuantę 26 VIII 1789 roku stanowiła podstawowy dokument rewolucji francuskiej, zmieniając w radykalny sposób dotychczasowy ustrój państwa oraz charakter stosunków między państwem a jednostką. Wy...

Reformy napoleońskie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. REFORMY NAPOLEOŃSKIE (ADMINISTRACJA + KONKORDAT) (też te po rewolucji) 1. Już w 1789 roku Konstytuanta przystąpiła do wprowadzenia zmian w zarządzie terytorialnym: dokonano nowego podziału administracyjnego kraju zbudowanego z 4 szczebli: departamentów, dy...

Monarchia ograniczona Ludwika XVIII

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. MONARCHIA OGRANICZONA LUDWIKA XVIII 1. Karta konstytucyjna wyrosła w specyficznym klimacie porewolucyjnej Europy, w okresie kształtowania się nowego ładu politycznego i ustrojowego, nazwanego później “porządkiem wiedeńskim” . Wprowadzała odmienny model mon...

Dziedzictwo ustroju panstwa antycznego II

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Historia prawa prywatnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1169

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. Państwo rzymskie • Periodyzacja cywilizacyjna o Dzieje plemion etruskich poprzedzających historię Rzymu o 753 p.n.e. - powstanie Rzymu, założone przez Romulusa (pierwszego rzymskiego króla) • Periodyzacja ustrojowa o Monarchia (753-509 r. p.n.e. - do wy...

Teorie genezy panstwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Historia prawa prywatnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1155

Krasowski. Notatka składa się z 1 strony. Teorie genezy państwa Teoria Marksa Zdaniem Marksa, społeczność ludzka miała swój pierwszy etap, w którym nie istniało jeszcze państwo, będące wyrazem i skutkiem różnic klasowych. Organizacje państwowe zaczęły powstawać dopiero od piątego tysiąclecia p.n....

Terytorialna forma organizacji wladzy panstwowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Historia prawa prywatnego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994

Krasowski. Notatka składa się z 1 strony. Terytorialna forma organizacji władzy państwowej o Państwo jednolite (unitarne) - jednolity system prawny i polityczny w obrębie tego państwa. Przykładem unitarnego państwa jest współczesna Rzeczpospolita Polska (należy jednak przypomnieć przypadek Śląska...

Ustrój Rzymu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Historia prawa prywatnego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1533

Krasowski. Notatka składa się z 1 strony. Ustrój Rzymu Periodyzacja 1) Monarchia - 753 - 510 p.n.e. 2) Republika - 510 - 27 p.n.e. 3) Pryncypat - 27 p.n.e. - 284 n.e. 4) Dominat - od 284 n.e. Struktura społeczna • Wolni o Latynowie (Rzymianie) o Peregryni (cudzoziemcy) - wobec których Rzym prowa...

Geneza państw

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

Krasowski. Notatka składa się z 1 strony. Prawo PUBLICZNE Teorie państwa: Teoria Marksowska- uwzględniająca czynnik ekonomiczny, walka klas. Państwo jako instytucja zapewniająca panowanie klasy rządzącej. Organizacje państwowe powstawały od ...

Dziedzictwo ustroju panstwa antycznego I

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Historia prawa prywatnego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1680

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. Dziedzictwo ustroju państwa antycznego Terytorium Państwa można podzielić na: • Wielkoprzestrzenne (o wielkim terytorium): np. Egipt, państwa hellenistyczne Aleksandra Wielkiego, Cesarstwo Rzymskie • Społeczności państwowe o niewielkim obszarze i liczbie...