Prof. dr hab. Krzysztof Krasowski

note /search

Zgromadzenie Ludowe w Atenach

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1638

Krasowski. Notatka składa się z 3 stron. Zgromadzenie Ludowe w Atenach Organizacja aparatu państwowego opierała się na 3 filarach : zgromadzenie ludowe ( ekklezja ) Wielka Rada ( bule ) sądownictwo ludowe ( heliaia ) + urzędy Ekklezja była organem suwerennym polis. Zwoływana 3-4 razy w miesią...

Zgromadzenia w Rzymie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 994

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. ZGROMADZENIA W RZYMIE (bonus track) 1. Okres monarchii Zgromadzenie ludowe było zwane comitia curiata , a społeczeństwo żyło w ramach organizacji rodowo-plemiennej , złożonej z rodów ( gentes ), grup rodów ( curiae ) i plemion (trzy tribus - Ramnes , Titi...

Zwierzchnictwo terytorialne w Niemczech

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1484

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. Zwierzchnictwo terytorialne w Niemczech Skutkiem upowszechnienia się i okrzepnięcia systemu lennego Niemcy zawsze były rozbite pod względem politycznym i terytorialnym. Dla periodyzacji ustroju ważna jest relacja między królem a książętami. W efekcie walki...

Następstwo tronu w monarchii piastowej

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 231
Wyświetleń: 980

Krasowski. Notatka składa się z 1 strony. NASTĘPSTWO TRONU W MONARCHII PIASTOWSKIEJ 1. Monarchia piastowska była dziedziczna w systemie patrymonialnym . Oznaczało to uprawnienie do spadku po księciu wszystkich zstępnych w równych zasadniczo działach, choć w momencie sukcesji zwykle najstarszy otr...

Ustroje

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1554

Krasowski. Notatka składa się z 31 stron. Organ Władzy Państwo Głowa Państwa Parlament Rada Ministrów (Rząd/urzędnicy) Sądy Izba wyższa Izba niższa Ateny w okresie Monarchii Król -pełnia władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej Rada Królewska- z prawem aklamacji dla decyzji króla Król Ate...

Konstytucja Republiki weimarskiej

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 714
Wyświetleń: 3024

Krasowski. Notatka składa się z 3 stron. Konstytucja Republiki weimarskiej + model republiki ludowej + referendum ludowe + prezydent + sejm II Rzesza przegrała I Wojnę Światową . Obalono ustrój monarchiczny, wprowadzono republikę parlamentarną opartą o zasady demokratyczności. Wprowadziła to kon...

Królestwo Polskie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1274

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. Królestwo Polskie (Kongresówka = Sejm, Rada Stanu, Król) Dnia 27 listopada 1815 r. car Aleksander I podpisał tekst konstytucji Królestwa Polskiego - oktrojowana . Królestwo Polskie...

Konstytucja Marcowa 17.03.1921

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1666

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. Konstytucja Marcowa 17.03.1921 + sejm i senat + prezydent (+ szczególne uprawnienia) Konstytucja z 17 marca 1921 r. powstała po 2 lat prac (od 1919 r.) Komisji Konstytucyjnej Sejmu Ustawodawcz...

Nowela Sierpniowa

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1834

Krasowski. Notatka składa się z 3 stron. Nowela Sierpniowa 02.08.1926 r. Ustawa z 2 sierpnia 1926 r. zmieniająca i uzupełniająca konstytucję marcową - tzw. Nowela sierpniowa . zakaz pobierania przez posła lub senatora korzyści od rządu wprowadzono terminy uchwalenia budżetu, ich przekroczenie p...

Zagadnieniana egzamin

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1351

Krasowski. Notatka składa się z 3 stron. Grecja: 1) Eklezja i Rada 500 i helalia x2 2) Zgromadzenie ludowe w Atenach x3 3) Prawa polityczne w demokracji ateńskiej i w republice rzymskiej. 4) instytucje\organy państwowe w demokratycznyc...