Prof. dr hab. Krzysztof Krasowski - strona 4

Wolność sumienia i wyznaniowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 721

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY ZAKRES WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA Wolność sumienia - prawo jednostki do swobodnego wyboru, kształtowania i zmiany światopoglądu Wolność wyznania - uprawnienia jednostki do uzewnętrzniania swych poglądów o przekonań w sprawach re...

Artykuł 25. Konstytucji z 1997r.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1260

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. Artykuł 25. Konstytucji z 1997r. Artykuł 25. Konstytucji z 1997r. stanowi jedną z najbardziej fundamentalnych gwarancji polskiego prawa wyznaniowego. Określa zasady instytucjonalnych stosunków, r...

Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1414

Krasowski. Notatka składa się z 4 stron. Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego Po śmierci Władysława Hermana doszło do konfliktu dynastycznego między braćmi ( 1107-1109 ), w wyniku którego zwycięski Bolesław Krzywousty podporządkował sobie wszystkie polskie ziemie, a pokonany i uwięziony Zbign...

Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1281

Krasowski. Notatka składa się z 4 stron. Księstwo Warszawskie Pokój w Tylży (1807r.): utworzenie Księstwa Warszawskiego z terenów 2-3 zaboru pruskiego i 3 zaboru austriackiego powstał organ Komisji Rządzącej konstytucja KW powstała...

Stosunki Państwo-Chrześcijaństwo w Cesarstwie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. STOSUNKI PAŃSTWO - CHRZEŚCIJAŃSTWO W CESARSTWIE (W TYM ZMIANY USTROJOWE W OKRESIE DOMINATU) pomijam tu zmiany instytucji w dominacie, ewentualnie patrz temat wyżej, na wszelki wypadek zrobiłam też organizację Kościoła; 1. Imperium rzymskie, w którego grani...

Sukcesje tronu w Europie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. Sukcesje tronu w Europie Państwo epoki feudalizmu miało z reguły ustrój monarchiczny. Różne były systemy następstwa tronu : system dziedziczności tronu - różnie ukształtowany w zależności od tego, czy dziedziczyć mogły kobiety ( system kognatyczny , np. An...

Rządy parlamentarno-gabinetowe w Anglii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1953

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. Rządy parlamentarno-gabinetowe w Anglii Władza parlamentu angielskiego uległa znacznemu wzmocnieniu dzięki ustawom lat 1689 ( bill o prawach ) i 1701 ( ustawa sukcesyjna ). Rozpoczął się okres ...

Sądownictwo stanowe w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 686
Wyświetleń: 1134

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. SĄDOWNICTWO STANOWE W POLSCE W sądownictwie okresu monarchii publicznoprawnej obowiązywała zasada stanowości , co prowadziło do istnienia odrębnych sądów dla szlachty, duchowieństwa, mieszczaństwa i włościan. Do kodyfikacji prawa w Formula Processus (1523)...

Reformy Stanisławowskie do sejmu wielkiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1904

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. REFORMY STANISŁAWOWSKIE DO SEJMU WIELKIEGO 1. Sejm konwokacyjny, który odbył się w 1764 r. po śmierci Augusta III Sasa (1763 r.) przeprowadził ważne reformy przy poparciu “Familii” Czartoryskich i carycy Katarzyny II. zakazano posłom przysięgi na instrukc...

Straż praw

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1022

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. STRAŻ PRAW (+ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSTYTUCYJNA I POLITYCZNA) 1. Konstytucja 3 maja stworzyła nowy rząd centralny , wolny od nacisków zagranicznych, w postaci Straży Praw . Składała się ona z: króla , któr...