Reformy napoleońskie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reformy napoleońskie - strona 1

Fragment notatki:

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron.
REFORMY NAPOLEOŃSKIE (ADMINISTRACJA + KONKORDAT) (też te po rewolucji) 1. Już w 1789 roku Konstytuanta przystąpiła do wprowadzenia zmian w zarządzie terytorialnym: dokonano nowego podziału administracyjnego kraju zbudowanego z 4 szczebli: departamentów, dystryktów, kantonów oraz gmin miejskich i wiejskich; autorzy reformy powierzyli cały zarząd lokalny w ręce obieralnych organów samorządowych , co spowodowało zniesienie odrębnych, terenowych urzędów państwowych,
w poszczególnych jednostkach terytorialnych obywatele w wyborach cenzusowych wyłaniali rady departamentalne, dystryktowe i municypalne, rady w gminach wybierały merów , a dystryktach i departamentach dyrektoriaty . 2. Konstytuanta ustanowiła równe dla wszystkich sądownictwo powszechne :
a) w sprawach cywilnych ( dwustopniowe ): sądy pokoju , na wzór angielskich, trybunały dystryktu z apelacją do trybunału innego dystryktu;
b) w sprawach karnych :
w sprawach mniejszej wagi: sądy policji municypalnej, sądy policji poprawczej w kantonie i jako 3 instancja trybunał dystryktu,
w sprawach zagrożonych surowymi karami: śledztwo prowadził sędzia pokoju, wyrokował trybunał dystryktu wraz z ławą przysięgłych; Trybunał Kasacyjny mógł uchylić wyrok i przekazać sprawę innemu trybunałowi dystryktu do ponownego rozpoznania . Wszyscy sędziowie byli wybieralni . Sądy nie mogły badać zgodności ustaw z konstytucją. 3. System zarządu terytorialnego oparty na pełnym samorządzie, nie sprawdzał się w praktyce . Napoleon w 1800 roku zreorganizował administracje lokalną ., wprowadzając skrajny centralizm i biurokratyzm . Wprowadził mianowanych urzędników wszystkich szczebli, odpowiedzialnych przed zwierzchnikami i przez nich odwoływanych:
a) departament z radą departamentalną (rady miały charakter opiniodawczy ) i prefektem , któremu podlegały wszystkie działy administracji prócz sądownictwa, wojska, poczty oraz szkolnictwa wyższego i średniego - prawie w pełni zespolono administrację;
b) okręg z radą okręgową i podprefektem o ograniczonych kompetencjach, opiniujący wnioski gmin do departamentów,
c) gmina z radą gminną i merem , prowadzącym bieżące sprawy gminy i pełniącym funkcję urzędnika stanu cywilnego; 4. Reorganizacja sądownictwa:
w kantonie (okręg sądowy i skarbowy ) sędziowie pokoju,
w okręgu trybunał dla spraw cywilnych, od którego wyroku przysługiwała odwołanie do jednego z 27 trybunałów apelacyjnych,
w sądach dla spraw karnych zniesiono oskarżającą ławę przysięgłych,
najwyższą instancją w sprawach karnych i cywilnych był Trybunał Kasacyjny

(…)

… instancją w sprawach karnych i cywilnych był Trybunał Kasacyjny
Zniesiono obieralność sędziów - byli nominowani (poza sędziami pokoju i przysięgłymi) i nieusuwalni. Zniesiono sądy specjalne, prócz wojskowych, oraz prócz sądów kościelnych (ich orzeczenia bez sankcji państwowej).
5. Konkordat:
Porewolucyjny rozdział Kościoła od państwa przetrwał do 1801 roku, kiedy to Napoleon, zmierzając do uspokojenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz