Geneza państw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geneza państw - strona 1

Fragment notatki:

Krasowski. Notatka składa się z 1 strony.
Prawo PUBLICZNE
Teorie państwa:
Teoria Marksowska- uwzględniająca czynnik ekonomiczny, walka klas. Państwo jako instytucja zapewniająca panowanie klasy rządzącej. Organizacje państwowe powstawały od V tysiąclecia p.n.e. Okres, w którym nie mamy do czynienia państwem nazywamy okresem bezpaństwowym, w którym nie wytworzyły się klasy. W miarę rozwoju poziomu gospodarczego powstawały dodatkowe produkty, nadmiary, co prowadziło to tworzenia się społeczeństwa klasowego i doszło do powstania państwa aby zachować stabilne stosunki społeczności. Państwo jako instytucja funkcjonująca dla klas panujących. Państwo jako coś złego. Przez co będzie dochodzić do rewolucji społecznych, klasy będą walczyć o panowanie. Powstało państwo socjalistyczne które ma za zadanie doprowadzić do zniesienia klas, do utworzenia społeczeństwa bezklasowego. Teoria XVIII wiek- jest fundamentem nurtu szkoły prawa natury, który po II wojnie był bardzo popularny jak i dziś. Pomysłodawcą był Rousseue. Jego główną koncepcją było istnienie epoki przedpaństwowej, przy założeniu istnienia porządku funkcjonującego we wszechświecie. Istnieją prawa które mają prawno naturalny charakter, są to prawa które wynikają z tytułu bycia człowiekiem. Po okresie przedpaństwowym dojdzie do utworzenia organizacji, tzn. państwa. Istotą tej teorii jest umowa Społeczna, która miała regulować wzajemne relacje osób należących do tych organizacji. Gwarantowała prawno naturalny charakter obowiązujących regulacji. Rolą państwa jest wprowadzanie granic tych wolności, po to aby jednostki wzajemnie nie naruszały swojej wolności, tj. możności czynienia wszystkiego tego co nie czyni szkody drugiej osobie. Państwo nie jest aparatem przymusu. Jego podstawowym obowiązkiem jest harmonizowanie, regulowanie i ograniczanie swobód. Teoria najazdu- proces przenoszenie instytucji państwowej w drodze podbojów. Przykładem może być Rosja, której Ruryk, z pochodzenie Norman, miał narzucić instytucje państwową. Istnieją teorie, że państwo Polskie zostało założone w drodze podbojów przez plemiona germańskie. Teoria ewolucyjną- zakładającą że powstanie państwa było efektem procesów konsolidacyjnych. Plemiona łączyły się w większe jednostki tworząc państwa szczepowe. Czynniki konsolidacyjne: np. w Egipcie różnego rodzaju inwestycje dla dobra ogółu, tj. systemy irygacyjne. W Wielkopolsce w I połowie X wieku powstawały dobrze zorganizowane grody np. Giecz, Gniezno.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz