wykład - Przedmiot nauki o państwie i polityce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - Przedmiot nauki o państwie i polityce - strona 1 wykład - Przedmiot nauki o państwie i polityce - strona 2 wykład - Przedmiot nauki o państwie i polityce - strona 3

Fragment notatki:

Przedmiot nauki o państwie i polityce
Czynności polityki
Poznanie wybranego fragmentu rzeczywistości
Opis naukowy
Przekazanie wiedzy
Podział ze względu na pragmatyzm:
Pragmatyczna: całość czynności badań
Agramatyczna: całość wyników
Klasyfikacja wg H.Groszyk:
Minimalistyczna (nauka o państwie)
Maksymalistyczna (nauka o wszelkiej władzy)
Po konferencji w Paryżu 1948 roku uznano że polityka zajmuję się:
Teorią polityczną
Instytucjami politycznymi
Partiami, grupami politycznymi, opinia publiczną
Stosunkami międzynarodowymi
Konfliktowe koncepcje pochodzenia państwa
To konflikt doprowadził do powstania państwa. Państwo powstaje w drodze regulacji społecznej, gdy konflikty wynikające ze zróżnicowania (głownie własnościowego) nie są regulowane przez prawo naturalne. KONCEPCJA PODBOJU I PRZEMOCY- państwo jest następstwem podboju jednych ludów przez inne, silniejsze grupy ludzi pokonują grupy słabsze organizacyjnie, jak twierdził w XIX wieku Ludwik Gumplowicz. Twierdził on, że państwo jest ważnym tworem, bo służy zachowaniu gatunku, stwarza ludziom lepsze warunki do życia. Niezmienny jest w nim podział na rządzonych i rządzących. KONCEPCJA MARKSISTOWSKA- sformułowana przez Engelsa- powstanie państwa dokonało się w szeregu przeobrażeń- państwo niewolnicze na drodze ewolucyjnej stało się państwem feudalnym, to przeobraziło się w kapitalistyczne. Kolejnym etapem ma być państwo komunistyczne bez granic, ze wspólną własnością. Owa koncepcja zakłada, że państwo jest organizacją przymusową, służącą władzy, w którym jedna klasa panuje nad drugą. Nierówny podział pracy doprowadził do podziału społeczeństwa na klasy, państwo zaś miało dać bezpieczeństwo w tej walce klas, ale dało je jedynie klasie posiadającej. Integracyjne koncepcje pochodzenia państwa
Współdziałanie doprowadza do powstania państwa- społeczeństwa się integrują, by uprawnić różne dziedziny. Rozwój państwowości dzięki tworzącym się organizacjom- społeczeństwo czerpie z nich korzyści. Teoria integracyjna- państwo zrzesza ludzi, którzy mają z tego korzyści. KONCEPCJA ARYSTOTELOWSKA 1.Arystoteles-koncepcja naturalistyczna; ludzie, nie mogąc samodzielnie uchronić się przed niebezpieczeństwami, zaczęli w sposób naturalny łączyć się w grupy, a ostatecznie w państwo, które jest jednym z etapów rozwoju człowieka, w którym może się realizować. Człowiek z natury stworzony jest do życia w grupie, bo nie jest samowystarczalny. KONCEPCJA PATRYMONIALNA- źródłem państwa jest rodzina, te łączą się w rody, plemiona, w końcu państwa plemienne, na czele których stał władca (jak ojciec w rodzinie). Jest to teoria głoszona przez Roberta Filmera. KONCEPCJA UMOWY SPOŁECZNEJ-idea głoszona w Oświeceniu- państwo powstało na skutek szczególnej umowy zawartej między członkami społeczeństwa lub między nimi i władzą. -T.Hobbes- okres przedpaństwowy był zły, ludzie wyniszczali się nawzajem, więc stworzyli umowę społeczną, która dała początek państwu (umowa ludu z władzą). Człowiek z natury jest zły, egoistyczny, dąży do własnych pragnień. Umowa społeczna była jakby podporządkowaniem się suwerenowi. Państwo jest jak Lewiatan, który wszystko wchłania, ale daje i bezpieczeństwo. -J.Locke- państwo i społeczeństwo powstało w wyniku porozumienia się jednostek, które poprzednio żyły w stanie natury. Okres przedpaństwowy był epoką wolności i dobrobytu. -J.J.Rousseau- w okresie przedpaństwowym istniały liczne nierówności społeczne- nierówny podział prac, klasowość, więc ludzie stworzyli państwo, w którym mogą bronić swych praw. Społeczeństwo- czynnik pierwotny; Państwo- czynnik wtórny KONCEPCJA PSYCHOLOGICZNA- jej prekursorem był Platon, a kontynuował Leon Petrażycki- ludzie z natury muszą być czemuś lub komuś podporządkowani, mieć zakazy i nakazy, a państwo jest pewnym przeżyciem.

(…)

… to kontynuacja myśli platońskiej, którą Arystoteles “odmłodził”, ale też której w pewien sposób się przeciwstawił-wynikało to z innych metod poznania (empiryzm i doktryna “złotego środka”, która prowadziła racjonalizmu). Jego definicja prawdy-zgodność z rzeczywistością, pozwoliła opracować model państwowości w oparciu o konkretne fakty społeczne, a nie jak u Platona-tworzenia koncepcji “państwa idealnego…
… przez międzynarodowe powiązania ekonomiczne i polityczne.
Umowa społeczna: Hobbes, Locke, Rousseau
Państwo jest następstwem szczególnej umowy między członkami społeczeństwa, lub społeczeństwem, a władzą. Koncepcja ta zakłada, że do powstania umowy społecznej potrzebna jest świadomość ludzka. Głównie przedstawiciele to Hobbes, Locke.
T Hobbes - obserwator Europy po wojnie trzydziestoletniej (stan chaosu); był twórcą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz