Prof. dr hab. Jan Pyka - strona 2

Wykład - podejście systemowe do organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Jan Pyka
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1057

Pytanie1: Scharakteryzować podejście systemowe do organizacji. Organizacja (R.L. Ackoff) Organizacja jest to system zachowujący się rozmyślnie, zawierający przynajmniej dwa zachowujące się rozmyślnie składniki, mające wspólne zamierzenie, ze względu, na które: Zachodzi w systemie funkcjonalnym po...

Wykład - parametry opisu struktury społecznej organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Jan Pyka
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693

1. Przedstawić parametry opisu struktury społecznej organizacji. Wielkość - liczba pracowników organizacji Składnik administracyjny - procentowy udział pracowników mających obowiązki administracyjne Zakres kontroli - całkowita liczba podwładnych, których dotyczy autorytet menedżera Specjalizacja...

Wykład - Planowanie strategiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Jan Pyka
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 154
Wyświetleń: 728

Temat: Planowanie strategiczne Omówić i przedyskutować pojęcia: strategia, strategia organizacji, planowanie strategiczne i zarządzanie strategiczne, proces strategiczny. Strategia - polega na zajęciu jak najlepszej pozycji i takim rozmieszczeniu oddziałów, które pozwala na uzyskanie przewagi nad ...

Wykład - Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Jan Pyka
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 392

WYKŁAD 7 (Zarządzanie zasobami ludzkimi) 1. Uzasadnić tezę mówiącą, że efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi gwarantuje uzyskanie i utrzymanie pozycji konkurencyjnej organizacji. Głównym założeniem zarządzania zasobami ludzkimi jest uznanie pracowników za jeden z najbardziej wartościowych elemen...

Wykład - Zarządzanie zmianą

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Jan Pyka
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 147
Wyświetleń: 651

WYKŁAD 8 (Zarządzanie zmianą) 1.Omówić i przedyskutować pojęcie zmiany organizacyjnej. Podejście jednostkowe- zmiany postrzega się jako sposób dostosowania się organizacji do zmiennych warunków otoczenia, polegający na przekształcenia...

Wykład - Zarządzanie międzynarodowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Jan Pyka
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 539

WYKŁAD 11 (Zarządzanie międzynarodowe) 1. Przedyskutować pojęcie zarządzania międzynarodowego. Zarządzanie międzynarodowe - związane z pojawieniem się przemysłów globalnych - dotyczy kierowania przedsiębiorstwem, którego działalność wykracza poza granice jednego kraju - polega na przenoszeniu p...

Wykład - Pojęcie i istota decyzji kierowniczych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Jan Pyka
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3416

Odpowiedzi Pojęcie i istota decyzji kierowniczych. Typy i rodzaje decyzji. Rodzaje sytuacji decyzyjnych. Podejmowanie decyzji - Akt wyboru jednej możliwości spośród ich zestawu. Typy decyzji: Decyzje zaprogramowane - decyzje mające kompletną strukturę lub powtarzające się z pewną, częstotliwości...

Wykład - Tworzenie wiedzy i zarządzanie innowacjami w organizacji.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Jan Pyka
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 721

Tworzenie wiedzy i zarządzanie innowacjami w organizacji. 1. Omówić znaczenie tworzenia wiedzy w organizacji. - szybkie starzenie sie produktów i usług. - nasilona konkurencja - niepewne i szybko zmieniające się otoczenie - sama natura innowacji ( wywołuje konieczność dokonania zmian indukujący...

Wykład - Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Jan Pyka
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 574

WYKŁAD 13 (Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem) 1. Wymienić główne wyzwania dla nauk o zarządzaniu oraz przedyskutować ich znaczenie dla rozwoju społecznego oraz organizacji gospodarczych. Wyzwania: - globalizacja działalności gospodarczej - jakość i wydajność - tworzenie organiz...

Wykład - etyka biznesu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Jan Pyka
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

ETYKA BIZNESU 1. Podać argumenty za i przeciw dotyczące kwestii, dlaczego menedżerowie powinni opierać się w swoich działaniach na ogólnie przyjętych w danej społeczności normach i wartościach moralnych. 2. Zdefiniować pojęcie etyki, norm, wartości i standardów moralnych. -Pojęcie etyki Dział fi...