Prof. dr hab. Jan Pyka

note /search

Podstawy zarządzania - wykłady - Konkurencja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4739

Treściwa notatka z wykładów z przedmiotu podstawy zarządzania. Notatki z zarządzania - 14 stron w formacie doc. W treści wykładów można napotkać takie zagadnienia jak: zasady zarządzania wg Fayalla, kapitalizm, konkurencja, klient, Taylor, system taylorowski, klasyczna szkoła zarządzania, współczesn...

Zarządzanie - Pyka - pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 2660
Wyświetleń: 5971

...1. Adamiecki porównuje przedsiębiorstwo do kranu z kompotem, przez który przepływają koszty: a) Ogólnozakładowe b) Bezpośrednie c) Materiałów d) Robocizny 2. Administrowanie to ważny i samodzielny obszar działalności polegający na: a) Programowaniu b) Usprawnianiu c) Decydowaniu d) K...

Proces zarządzania organizacjami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2926

PODSTAWY ZARZĄDZANIA Temat: Proces zarządzania organizacjami. Historia starożytna: Zarządzanie zasobami ludzkimi w celu realizacji wielkich przedsięwzięć (7 cudów świata) - od zarania dziejów sztuka kierowania ludźmi. Kształtowanie się funkcji kierowania: planowanie organizowanie motywowanie kontr...

Orbitale molekularne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1792

TEORIA ORBITALI MOLEKULARNYCH + + + + Orbitale atomowe Orbital molekularny σ1s σ1s* σ2s σ2s* σ2px πpy πpy* σ2px* πpz πpz* E Rząd wiązania chemicznego (Rw): n−n Rw = 2 * Jaka jest konfiguracja elektronów na orbitalach ...

Istota procesu zarządzania - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1386

ISTOTA PROCESU ZARZĄDZANIA. FUNKCJE ZARZĄDZANIA Zarządzanie - definicjaZestaw przemyślanych działań kierowniczych, polegających na ustalaniu celów organizacji i nastawionych na ich realizację dzięki skoordynowaniu wysiłków wszystkich jej uczestników oraz wykorzystaniu posiadanych przez nią zasobów...

Menadżer jako realizator procesu zarzązania - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 546

MENEDŻER JAKO REALIZATOR PROCESU ZARZĄDZANIA Formy władzy organizacyjnej autorytet formalny, władza nagradzania, władza wymuszania, władza odniesienia, władza ekspercka. Cechy przywódcy charyzmatycznego (M. Weber) duża pewność siebie (wysoka i lekko zawyżona samoocena), nasilony motyw domino...

Pytania testowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 2380

1) Według R. Griffina organizacje działające w prostym i dynamicznym otoczeniu maja do czynienia z : mała niepewnością umiarkowaną niepewnością * dużą niepewnością 2) Przedsiębiorstwo może określić sposoby realizacji celów, czyli jest systemem: ekwifinalnym otwartym rozmyślnym * teleologiczn...

Wykład - pojęcie zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 133
Wyświetleń: 672

ISTOTA PROCESU ZARZĄDZANIA I FUNKCJE ZARZĄDZANIA 1) Zdefiniować pojęcie zarządzania: Zarządzanie jest to zestaw przemyślanych działań kierowniczych, polegających na ustalaniu celów organizacji i nastawionych na ich realizację dzięki skoordynowaniu wysiłków wszystkich jej członków oraz wykorzystany...

Wykład - pytania z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1827

Odpowiedzi na pytania z drugiego wykładu Pytanie 1: Wymienić i scharakteryzować podstawowe przesłanki uznania wiedzy za naukową. Wiedzę uznajemy za naukową, gdy spełnia 3 kryteria (właściwości, wartości). Mianowicie: a. Wartości logiczne - wiedza musi być pewna (prawdziwa, adekwatna, wiarygodna);...

Wykład - Menadżer jako realizator procesu zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 91
Wyświetleń: 455

Wykład 3 "Menadżer jako realizator procesu zarządzania" 1. Przedyskutować różnice pomiędzy kierowaniem, zarządzaniem i przewodzeniem oraz wynikające z tego wnioski praktyczne dla menedżerów. 2. Przedyskutować problematykę przywództwa charyzmatycznego w kontekście organizacyjnym. 3. Wym...