Istota procesu zarządzania - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota procesu zarządzania - wykład - strona 1 Istota procesu zarządzania - wykład - strona 2 Istota procesu zarządzania - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ISTOTA PROCESU ZARZĄDZANIA.
FUNKCJE ZARZĄDZANIA
Zarządzanie - definicjaZestaw przemyślanych działań kierowniczych, polegających na ustalaniu celów organizacji i nastawionych na ich realizację dzięki skoordynowaniu wysiłków wszystkich jej uczestników oraz wykorzystaniu posiadanych przez nią zasobów, procesów i informacji w sposób sprawny i skuteczny. Zarządzanie w organizacjach
Planowanie - główne problemy
zarządzanie celami organizacji, proces planowania,
zarządzanie strategią i planowanie strategiczne,
podejmowanie decyzji kierowniczych, warunki podejmowania decyzji, behawioralny charakter podejmowania decyzji, grupowy proces podejmowania decyzji,
narzędzia zarządzania wspomagające planowanie i podejmowanie decyzji (prognozowanie, metody ilościowe, metody sieciowe, metody heurystyczne).
Planowanie w organizacji
Organizowanie - obszary zainteresowania
struktura organizacyjna - rozumiana jako zestaw elementów konstrukcyjnych, które są użyte do ukształtowania organizacji, tzn. postaci konkretnego układu elementów organizacji i ich wzajemnych powiązań,
projektowanie stanowisk pracy - określenie zakresu obowiązków pracownika, korzyści i ograniczenia specjalizacji, podziału pracy, grupowaniu stanowisk pracy zgodnie z pewnym logicznym układem.
Przewodzenie Przewodzenie polega na wykorzystaniu wpływu na:
kształtowanie celów grupy lub organizacji,
motywowanie zachowań nastawionych na osiągnięcie celów organizacji,
określenie kultury grupy lub organizacji
Obszary zainteresowania
motywowanie pracownika do pracy (znaczenie motywowania, hierarchia potrzeb, wykorzystanie systemów wynagradzania do kształtowania motywacji),
przywództwo, zachowanie przywódców, poszukiwanie cech przywódczych wśród kadry kierowniczej,
zarządzanie procesami interpersonalnymi i grupowymi (tworzenie zespołów, kierowanie i wykorzystanie zespołów w organizacjach, cechy dojrzałych grup, konflikty interpersonalne i międzygrupowe),
zarządzanie komunikowaniem się w organizacjach (formy komunikacji, skuteczność komunikacji, formalne systemy informacji).
Kontrolowanie - główne zagadnienia
techniki, sposoby przeprowadzenia kontroli,
obszary kontroli w organizacji,
zarządzanie jakością, wydajnością oraz działalnością organizacyjną (zaopatrzenie, zapasy materiałowe),
zarządzanie techniką i innowacjami,
wykorzystanie technik i metod informacyjnych w procesie kontrolowania.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz