Pytania testowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania testowe - strona 1 Pytania testowe - strona 2 Pytania testowe - strona 3

Fragment notatki:

1) Według R. Griffina organizacje działające w prostym i dynamicznym otoczeniu maja do czynienia z :
mała niepewnością
umiarkowaną niepewnością *
dużą niepewnością
2) Przedsiębiorstwo może określić sposoby realizacji celów, czyli jest systemem:
ekwifinalnym
otwartym
rozmyślnym *
teleologicznym Efekt synergiczny jest wynikiem:
ekwifinalności systemu
koordynacji działalności członu kierowniczego *
produktywności zasobów
rozmyślności systemu
J. Lisak opracował:
analityczny program nauczania
syntetyczny program nauczania
indukcyjny program nauczania *
dedukcyjny program nauczania
Według R. Griffina na teorię zarządzania od wieków wpływają:
siły społeczne *
siły ekonomiczne *
siły demograficzne siły polityczne *
F.W.Taylor wprowadził do praktyki przemysłowej:
trójpozycyjny plan awansów
system zróżnicowania stawek akordowych *
naukowy dobór i doskonalenia robotników *
podział pracy kierowniczej i strukturę sztabową
Która z poniższych zasad nie została sformułowana przez Fayola?
zasada autorytetu zasada podziału pracy kierowniczej
zasada celu nadrzędnego *
Kompetencje formalne są podstawą:
administrowania *
rządzenia *
zarządzania
dowodzenia *
Które z poniższych ról kierowniczych zaliczamy do decyzyjnych?
reprezentant, przywódca, łącznik
przedsiębiorca, przeciwdziałający zakłóceniom, dysponent zasobów *
obserwator, upowszechniający, negocjator, łącznik
W sferze regulacji wykonywane są procesy:
informacyjne *
decyzyjne *
produkcyjne
pozaprodukcyjne
Stwierdzenie, że „etyka biznesu ma charakter etyki normatywnej” to:
prawda */
fałsz
Do podstawowych warunków komunikacji moralnej zalicza się:
otwartość */
szacunek wzajemny */
altruizm prawdziwy
logiczną spójność komunikatów */
Indywidualne doświadczenia negatywne członków grupy mogą być efektem:
niejasności roli *
konfliktu roli *
złożoności roli


(…)

… zakłada, że:
istnieją uniwersalne zasady moralne
niewidzialna ręka rynku” spowoduje powszechny dobrobyt */
prawo i rynek przekształcają standardy moralne w zasady etyczne */
prawo wymusza przestrzegania wymogów moralnych
Według R. Griffina teoria ERG C.Alderfera bazuje na potrzebach:
szacunku
wzrostu *
egzystencji *
przynależności
Wewnętrzny kontekst zarządzania zasobami ludzkimi tworzą następujące…
… formalna
racjonalność metodologiczna
racjonalność substancjalna *
racjonalność rzeczowa
Dla sytuacji unikalnych, niepowtarzalnych przygotowuje się:
programy *
procedury działania
reguły postępowania
projekty *
Ustalona metodą PERT ścieżka krytyczna jest:
najdłuższą ścieżką w sieci zależności *
najkrótszą ścieżką w sieci zależności
optymalna ścieżka zależności
najbardziej prawdopodobna ścieżka zależności…
… i sprawniejszy przepływ informacji
wyższe koszty administracyjne *
większą częstotliwość reorganizacji *
Zaletą struktury liniowej jest:
prostota i przejrzystość konstrukcji */
wysoki stopień specjalizacji przełożonych
jednoznacznie określony podział kompetencji i odpowiedzialności */
łatwość w przekazywaniu dyspozycji */
Zakres, stopień szczegółowości i rygorystyczność regulacji zachowań członków organizacji…
… strategiczna powinna koncentrować się na:
strukturze */
przywództwie */
zasobach ludzkich */
otoczeniu
W procesie szkolenia kadr intensywne ćwiczenia w malej grupie, w której uczestnicy oceniają się wzajemnie, to:
szkolenie na stanowisku pracy
trening wrażliwości */
programowy instruktaż
trening „w przedsionku”
Relatywizm moralny jest wynikiem:
kulturowego zróżnicowania */
indywidualnych zachowań…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz