Wykład - pojęcie zarządzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - pojęcie zarządzania - strona 1 Wykład - pojęcie zarządzania - strona 2 Wykład - pojęcie zarządzania - strona 3

Fragment notatki:

ISTOTA PROCESU ZARZĄDZANIA I FUNKCJE ZARZĄDZANIA
1) Zdefiniować pojęcie zarządzania:
Zarządzanie jest to zestaw przemyślanych działań kierowniczych, polegających na ustalaniu celów organizacji i nastawionych na ich realizację dzięki skoordynowaniu wysiłków wszystkich jej członków oraz wykorzystanych przez nia posiadanych zasobów, procesów i informacji w sposób sprawny i skuteczny.
2) Przedyskutować elementy konstytuujące zarządzanie wymienione przez P. Druckera:
* Zarządzanie dotyczy ludzi.
* Jest głęboko osadzone w kulturze.
* Wymaga prostych i zrozumiałych wartości, celów działań i żądań jednoczących wszystkich uczestników organizacji.
* Powinno doprowadzić do tego, by organizacja była zdolna do uczenia się.
* Wymaga komunikowania się.
* Wymaga rozbudowanego systemu wskaźników.
* Musi być jednoznacznie zorientowany na podstawowy i najważniejszy rezultat, jakim jest zadowolony klient.
3) Przedstawić główne problemy dotyczące planowania podejmowania decyzji. Wymienić i scharakteryzować zasady idealnego planowania:
Do głównych problemów planowania zaliczamy:
• Proces planowania, czyli zarządzanie celami organizacji
• Zarządzanie i planowanie strategiczne
• Podejmowanie decyzji kierowniczych, warunki podejmowania decyzji, behawioralny charakter podejmowania decyzji(niepełna i niedoskonała informacja, ograniczoność w racjonalności, pierwsze dopuszczalne rozwiązanie.), grupowy proces podejmowania decyzji
• Narzędzia zarządzania wspomagające planowanie i podejmowanie decyzji ( prognozowanie /jest naukowym sposobem przewidywania, w jaki sposób będą kształtowały się w przyszłości procesy lub zdarzenia./, metody ilościowe / służą przede wszystkim mierzeniu. W niewielkim stopniu generują nową wiedzę. Dlatego do badań ilościowych należy przechodzić wówczas, gdy mamy poczucie, że dobrze rozumiemy naturę zjawiska, które nas interesuje, lub czynniki rządzące danymi zależnościami/, metody sieciowe,/ metody sieciowe, metody heurystyczne.)
Aby planowanie było jak najlepsze musi spełnić kilka zasad:
- zasada realności ( wyznaczanie tylko realnych celów)
- zasada konkretności ( cel musi być konkretny)
- zasada terminowości ( wyznaczenie terminu i przestrzeganie go)
- zasada kompletności (
- zasada hierarchizacji zadań (wyznaczyć ważne i mniej ważne zadania)
- zasada elastyczności (modyfikacja zadań)
- zasada mobilizacji ( zachęcanie do wykonywania zadań)
- zasada perspektywy (
4) Scharakteryzować obszary zainteresowania funkcji organizowania. Wymienić i omówić obiektywne zasady organizowania pracy:

(…)

… lub organizacji
Obszary zainteresowania
1) motywowanie pracownika do pracy (znaczenie motywowania, hierarchia potrzeb, wykorzystanie systemów wynagradzania do kształtowania motywacji),
2) przywództwo, zachowanie przywódców, poszukiwanie cech przywódczych wśród kadry kierowniczej
3) zarządzanie procesami interpersonalnymi i grupowymi (tworzenie zespołów, kierowanie i wykorzystanie zespołów w organizacjach, cechy dojrzałych grup, konflikty interpersonalne i międzygrupowe)
4) zarządzaniem komunikowania się w organizacjach (formy komunikacji, skuteczność komunikacji,BM formalne systemy informacji).
Teorie przywództwa
-Siatka kierownicza
- Teoria NLW
- Teoria ścieżki do celu
- Model Vrooma-Yettona-Jago
- Teoria Hersey'a i Blanchard'a
- Przywódca transformacyjny
6) Wymienić rodzaje i omówić znaczenie materialnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz