Wykład - podejście systemowe do organizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - podejście systemowe do organizacji - strona 1 Wykład - podejście systemowe do organizacji - strona 2 Wykład - podejście systemowe do organizacji - strona 3

Fragment notatki:

Pytanie1: Scharakteryzować podejście systemowe do organizacji.
Organizacja (R.L. Ackoff)
Organizacja jest to system zachowujący się rozmyślnie, zawierający przynajmniej dwa zachowujące się rozmyślnie składniki, mające wspólne zamierzenie, ze względu, na które:
Zachodzi w systemie funkcjonalnym podział pracy.
Jego funkcjonalnie oddzielne składniki mogą na wzajemne zachowanie się odpowiadać w formie obserwacji albo łączności.
Przynajmniej jeden podzestaw pełni funkcję kontrolno-kierowniczą.
Systemy zachowujące się rozmyślnie - to takie, które są w stanie samodzielnie wyznaczać cel, dobierają środki potrzebne do osiągnięcia celów, ale są w stanie samodzielnie wyznaczać sobie cele, które realizują. Wspólnym zamierzeniem systemów zachowujących się rozmyślnie jest obszar zgodności realizowanych przez nie celów. Warunek stałego dokonywania obserwacji albo utrzymania łączności między elementami systemów organizacyjnych oznacza, że organizacja, jako system musi mieć pewien minimalny stopień spójności.
Funkcje kontrolno-kierownicze - znajdują wyraz w cybernetycznych procesach sterowania i regulacji. Regulacja stanów i prostszy przypadek sterowania, polegający na przeciwdziałaniu nadmiernym odchyleniom od zadanej z zewnątrz normy.
Funkcjonalny podział pracy - w ramach systemu oznacza różnorodność zadań i funkcji, czyli wpływu elementów na żądany stan systemu, jako całości.
Pytanie2: Przedyskutować pojęcie organizacji, jako systemu otwartego.
Organizacje są systemami otwartymi - oznacza to, że prowadzą wymianę energii i Organizacje są tworami sztucznymi, systemami świadomie skonstruowanymi przez ludzi dla zrealizowania określonego celu lub celów.
Organizacje są ustrukturalizowane, czyli w pewien sposób uporządkowane, zawierające podsystemy: społeczny oraz techniczny.
Organizacje, które są systemami otwartymi, nie mają wyraźnych i sztywnych granic jak systemy zamknięte. Granice tych systemów są umowne; zależą od funkcji i sfer działania organizacji.(zasysają z otoczenia zasoby)
Organizacje odznaczają się budową hierarchiczną. Systemy te zbudowane są z podsystemów, które z kolei dzielą się na systemy itd.
Niektóre systemy z biegiem czasu obniżają stopień swego zorganizowania, tracą sprawność, przestają istnieć.
Systemy organizacyjne, mimo znacznej zmienności w czasie, są zdolne do osiągania względnie stałych stanów równowagi dynamicznej.(nigdy nie ma równowagi miedzy organizacją, a otoczeniem)
Sterowanie systemami organizacyjnymi możliwe jest jedynie dzięki mechanizmowi sprzężenia zwrotnego.(Dostarczanie informacji zwrotnej, a dzięki temu kontrole np. żelazko-termostat) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz