Wykład - Tworzenie wiedzy i zarządzanie innowacjami w organizacji.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Tworzenie wiedzy i zarządzanie innowacjami w organizacji. - strona 1 Wykład - Tworzenie wiedzy i zarządzanie innowacjami w organizacji. - strona 2 Wykład - Tworzenie wiedzy i zarządzanie innowacjami w organizacji. - strona 3

Fragment notatki:

Tworzenie wiedzy i zarządzanie innowacjami w organizacji.
1. Omówić znaczenie tworzenia wiedzy w organizacji.
- szybkie starzenie sie produktów i usług.
- nasilona konkurencja
- niepewne i szybko zmieniające się otoczenie
- sama natura innowacji ( wywołuje konieczność dokonania zmian indukujących następne zmiany)
- przeniesienie innowacji z produktowo technologicznej na poziom funkcjonowania całej organizacji.
2. Przedyskutować i podać przykłady mechanizmów konwersji wiedzy.
Sposoby konwersji wiedzy
- od wiedzy ukrytej do ukrytej (socjalizacja),
- od wiedzy ukrytej do dostępnej (eksternalizacja),
-od wiedzy dostępnej do dostępnej (kombinacja),
- od wiedzy dostępnej do ukrytej (internalizacja).
Eksternalizacja - od ukrytego do dostępnego jest procesem wyrażania wiedzy ukrytej za pomocą dostępnych pojęć. Wiedza ukryta zostaje udostępniona w postaci metafor, analogii, pojęć, hipotez lub modeli. Tworzenie wiedzy następuje przez dialog lub myślenie zbiorowe w toku procesów wypracowywania idei.
Kombinacja - od dostępnego do dostępnego, obejmuje proces konwersji wiedzy poprzez łączenie różnych składników wiedzy dostępnej. Jednostki dzielą się wiedzą za pośrednictwem dokumentów, spotkań, rozmów telefonicznych, czy sieci komputerowych.
Internalizacja - od dostępnego do ukrytego, jest blisko związana z uczeniem się poprzez działania. Przemianę wiedzy dostępnej w ukrytą wspomagają werbalizacja, zapis w dokumentach, wykresach czy podręcznikach, a także ustne przekazy.
Socjalizacja - od ukrytego do ukrytego, to proces dzielenia się doświadczeniami, a tym samym tworzenia takiej wiedzy ukrytej, jak modele mentalne i umiejętności techniczne. Jednostka może zdobyć wiedzę ukrytą bezpośrednio od innych, nie używając języka, np. poprzez obserwację, naśladowanie, ćwiczenie.
3. Podać powszechnie stosowane znaczenia terminu innowacja. Podać przykłady innowacji.
„Wprowadzenie czegoś nowego, rzecz nowo wprowadzona, nowość, reforma "
Przykład innowacji:
- innowacje technologiczne, polegające na wprowadzeniu nowych metod wytwarzania, usprawniających produkcję i czyniących ją lepszą bądź tańszą, czy też przynoszących poprawę warunków pracy i jej środowiska,
4. Scharakteryzować cechy i rodzaje innowacji.
Rodzaje innowacji(wszystkie rodzaje):
1) Zależnie od dziedziny działalność, której dotyczą
- innowacje funkcyjne, zaspokajające nowe, dotychczas nieujawnione potrzeby społeczne, a więc służące nowym funkcjom (wynalezienie telefonu, internetu, faksu, itp.),


(…)

… (wynalezienie telefonu, internetu, faksu, itp.),
- innowacje technologiczne, polegające na wprowadzeniu nowych metod wytwarzania, usprawniających produkcję i czyniących ją lepszą bądź tańszą, czy też przynoszących poprawę warunków pracy i jej środowiska,
- innowacje organizacyjne, polepszające organizację pracy i produkcji, poprawiające stan bezpieczeństwa i higieny pracy, ułatwiające pracownikowi jej wykonywanie (wprowadzanie technologii grupowej, „just in time", itd.),
- innowacje ekologiczne zmniejszające lub eliminujące negatywne skutki działania firmy dla środowiska naturalnego (zamknięty cykl produkcyjny, recycling,)
2) według kryterium oryginalności zmian
-innowacje kreatywne (pierwotne, twórcze pionierskie) oryginalne, samodzielne wytwory jednostki lub grupy, wynalazki i odkrycia
- imitujące…
… zaplecze badawczo-rozwojowe organizacje zajmujące się transferem wiedzy i technologii
♦ import maszyn, urządzeń
♦ zakupy licencji, usług itp.
Źródła krajowe:
♦ badania naukowe prowadzone przez wyższe uczelnie i placówki Polskiej Akademii Nauk tzw. granty finansowane przez Komitet Badań Naukowych,
♦ badania naukowe i techniczne prowadzone przez instytuty branżowe, biura projektowe, ośrodki doświadczalne, przedsiębiorstwa innowacyjne (przedsiębiorstwa zajmujące się przekazywaniem projektów innowacyjnych), rozmaite instytucje badawcze znajdujące się poza strefą produkcyjną.
Źródła endogeniczne
To wyniki prac własnego zaplecza badawczego i technicznego, kół jakości, kadry kierowniczej, racjonalizatorów itp.
Źródła wewnętrzne dotyczą raczej małych innowacji, a płynące korzyści mają charakter kumulatywny, albowiem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz