Wykład - Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem - strona 1 Wykład - Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem - strona 2 Wykład - Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 13 (Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem)
1. Wymienić główne wyzwania dla nauk o zarządzaniu oraz przedyskutować ich znaczenie dla rozwoju społecznego oraz organizacji gospodarczych.
Wyzwania:
- globalizacja działalności gospodarczej
- jakość i wydajność
- tworzenie organizacji małych i średnich
- problemy redukcji personelu w wyniku mechanizacji, automatyzacji i informatyzacji produkcji
- problemy zarządzania spółkami w warunkach znacznej liczby właścicieli (akcjonariuszy, udziałowców)
- etyka i odpowiedzialność społeczna w przedsiębiorczości
- zarządzanie różnorodnością siły roboczej
2. Przedstawić przesłanki oraz koncepcję odnawiania przedsiębiorstw.
Przesłanki:
- konsekwentne podejście do finansów - wrażliwość na otoczenie, w którym organizacja funkcjonuje
- innowacyjność
- cenienie przede wszystkim ludzi, a nie pozostałych zasobów
- organizowanie uczenia się zmian
Schemat koncepcji odnawiania przedsiębiorstw 3. Wymienić i przedyskutować metody odnawiania przedsiębiorstw.
Przedsiębiorstwa, aby przetrwać, muzą się dostosować do warunków i potrzeb otoczenia poprzez:
- procesy adaptacyjne pozwalając na stałe dostosowywanie się organizacji do otoczenia, likwidujące bariery jego rozwoju
- wprowadzanie innowacji lub skoncentrowaną poprawę prowadzonej działalności (strategia konsolidacji)
- tworzenie aliansów i joint ventures z innymi partnerami (alianse strategiczne i marketingowe)
Alianse strategiczne - alianse komplementarne, które łączą przedsiębiorstwa o zróżnicowanych kompetencjach i udziałach
- alianse integracyjne, które łączą przedsiębiorstwa produkujące jakieś podzespoły lub realizujące jakieś wyodrębnione stadium procesu produkcyjnego dla uzyskania korzyści
- alianse addytywne, które obejmują cały łańcuch wartości. Łączą one firmy o podobnej pozycji konkurencyjnej i są zawierane w celu podziału zadań pomiędzy partnerów i osiągania korzyści z realizacji wspólnego projektu
Alianse marketingowe:
Maja na celu współpracę lub podział zadań w następujących obszarach:
- produkt lub usługa - przyjmujące formę udzielania licencji, wprowadzania na rynek produktów komplementarnych
- promocji - polegające na promowaniu przez jedno przedsiębiorstwo produktu innej firmy
- logistyki - gdy jedna firma oferuje pomoc logistyczną drugiej, włączając się w proce doskonalenia jej system dystrybucji
- ceny (zmowa cenowa) - polegające na wspólnym ustalaniu cen dla danego produktu lub rodzaju usługi ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz