Modele zarządzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modele zarządzania - strona 1 Modele zarządzania - strona 2 Modele zarządzania - strona 3

Fragment notatki:

MODELE ZARZĄDZANIA
Modele zarządzania
•Organizacja wirtualna
•Zarządzanie zintegrowane
•Organizacja ucząca się
•Zarządzanie procesami
•Organizacja sieciowa
•Benchmarking
•Outsourcing
Organizacja wirtualna
•Założenie – wytworzenie nowej wartości nie wymaga pracodawców i pracowników
•Dynamiczna sieć uczestników działających w skali globalnej, którzy poprzez współdzielenie
kluczowych zdolności i zasobów dążą do realizacji wspólnych celów
•Sztuczny twór, który bazuje na indywidualnych kluczowych kompetencja i integruje niezależne firmy
wzdłuż wspólnego łańcucha wartości produkcji
•Niezależne podmioty gospodarcze, połączone i zintegrowane siecią komputerową, dostępną dla
klientów zewnętrznych
Organizacja wirtualna
Możliwe sieci powiązań podmiotów gospodarczych:
•Alianse strategiczne
•Spółki joint venture
•Konsorcja
•Holdingi
•Koalicja
•Porozumienia
•Franchising
•Klastry
Powołanie przedsiębiorstwa wirtualnego na czas realizacji wspólnego przedsięwzięcia
( Przykład: Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny http://wklaster.pl/klaster/ )
Zarządzanie zintegrowane
•Holistyczne podejście do funkcjonowania przedsiębiorstwa zmusza do ciągłej integracji wewnętrznej
i zewnętrznej
•Integracja wewnętrzna – dopasowanie, harmonizacja i koordynacja funkcji przedsiębiorstwa,
procesów podstawowych, ról organizacyjnych
•Integracja zewnętrzna – uzyskanie konsensusu między ofertami i oczekiwaniami firmy a jej
otoczeniem
Podstawowe założenia:
•Wzrost turbulencji otoczenia zmniejsza prognozowalność rozwoju przedsiębiorstwa
•Podstawą filozofii zarządzania nie może być tylko jedna przesłanka, np. cel, wartość
•Pluralizm zachowań utrudnia tworzenie klimatu organizacyjnego i nie sprzyja procesowi kierowania
•Zmienność zachowań narasta w przyspieszonym tempie
•Wzrost specjalizacji zagraża harmonijnej filozofii zarządzania
•Dominacja silnej osobowości menedżera utrudnia lub uniemożliwia pracę zespołową
Organizacja ucząca się
•Uczenie się – proces prowadzący do modyfikacji zachowań jednostki w wyniku jej doświadczeń
•Założenie pamięci zdolnej do tworzenia i przechowywania śladów wcześniejszych reakcji i skutków
Organizacja ucząca się - definicje
•Organizacje uczące się potrafią wpisać historyczne doświadczenia we wzorce, które nakreślają
kierunki ich działania i rozwoju
•Uczenie się organizacji to proces identyfikowania i eliminowania błędów
•Organizacja ucząca się wspomaga uczenie się wszystkich jej członków i sama ciągle się przekształca
Cechy organizacji uczących się:
•Specyficzna kultura organizacyjna
•Otwarty system informacji
•Konstruktywna konfrontacja
•Procesy uczenia się
Specyficzna kultura organizacyjna
•Traktowanie informacji jako dobra wspólnego
•Gotowość do dzielenia się informacją
•Nacisk na wyniki
•Otwartość na ludzi i nowe koncepcje, gotowość do współpracy
Otwarty system informacji
•Stymulowanie bezpośredniej komunikacji
•Wykorzystywanie informatyki
•Szybkie pozyskiwanie i przetwarzanie informacji
Konstruktywna konfrontacja
•Podważanie założeń, wartości i

(…)

… się na zarządzanie procesami biznesowymi:
•Planowanie – rozwój wiedzy
•Nawigowanie – organizowanie, koordynowanie i harmonizowanie przebiegu czynności w procesie w
czasie i przestrzeni organizacyjnej
•Sterowanie – kontrola i porównywanie celu sformułowanego na wejściu procesu z efektami
osiąganymi na wyjściu
Cele zarządzania procesami:
•Identyfikacja procesów przebiegających w przestrzeni przedsiębiorstwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz