Wykład - parametry opisu struktury społecznej organizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - parametry opisu struktury społecznej organizacji - strona 1 Wykład - parametry opisu struktury społecznej organizacji - strona 2 Wykład - parametry opisu struktury społecznej organizacji - strona 3

Fragment notatki:

1. Przedstawić parametry opisu struktury społecznej organizacji.
Wielkość - liczba pracowników organizacji
Składnik administracyjny - procentowy udział pracowników mających obowiązki administracyjne
Zakres kontroli - całkowita liczba podwładnych, których dotyczy autorytet menedżera
Specjalizacja - liczba specjalności występujących w organizacji
Standaryzacja - istnienie procedur dotyczących regularnie powtarzających się wydarzeń lub czynności
Formalizacja - stopień pisemnego sformułowania reguł, procedur i przekazywanych informacji
Centralizacja - koncentracja autorytetu upoważniającego do podejmowania decyzji
Złożoność - dyferencjacja pionowa - liczba poziomów w hierarchii; dyferencjacja pozioma - liczba jednostek w organizacji (np. działów, sekcji) rozpiętość kierownicza (organizacje wysmukłe i spłaszczone) Struktury wysmukłe - organizacje, w których występuje mała rozpiętość kierowania (jednemu kierownikowi podlega bezpośrednio niewiele osób lub działów). Istnieje tu wiele szczebli pośrednich pomiędzy kierownikami najwyższego i najniższego szczebla.(Wady: wydłużone linie podporządkowania wydłużają procesy podejmowania decyzji, co jest szczególnie niekorzystne w warunkach szybkich zmian w otoczeniu.) Struktury spłaszczone - organizacje, w których występuje duża rozpiętość kierowania (kierownikom podlega więcej osób lub działów). Pomiędzy szczytem a dołem hierarchii istnieje tu niewiele szczebli pośrednich, procesy decyzyjne są szybsze.(Wady: nie sprawdzają się w sytuacji zarządzania skomplikowanymi procesami technicznymi i technologicznymi)
2. Omówić klasyczne teorie organizacji na przykładzie organizacji biurokratycznej, organicznej i mechanicznej. Przedyskutować ich cechy.
Biurokratyczna -Ustalony podział pracy. Jasno określona hierarchia stanowisk z wyraźnie określonym zakresem kompetencji. Selekcja kandydatów na stanowiska dokonuje się na podstawie kwalifikacji technicznych. Awanse przeprowadza się wg stażu pracy lub osiąganych wyników i zależą one od oceny zwierzchników. Istnieje zbiór ogólnych zasad rządzących działaniem urzędów.
Organiczna - jest przeciwnością organizacji mechanicznej. Zadania są bardziej niezależne, stale dostosowywane. Przełożony nie jest uważany za osobę niezastąpioną, wszystkowiedzącą, wiedza rozłożona jest równomiernie po całej organizacji. Komunikacja odbywa się zarówno pionowo jak i poziomo - ma formę rad i informacji. Bardziej niż lojalność i posłuszeństwo cenione jest zaangażowanie w realizację celów organizacji.
Mechaniczna - przypomina model biurokratyczny. Zadania są rozczłonkowane i wyspecjalizowane, są one zdefiniowane w stosunkowo sztywny sposób (może je zmienić tylko kierownictwo). Istnieje hierarchiczna struktura kontroli, władzy i komunikacji. Komunikacja odbywa się przede wszystkim pionowo między przełożonymi i podwładnymi.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz