Kierowanie, struktury organizacyjne i ich typy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kierowanie, struktury organizacyjne i ich typy - strona 1 Kierowanie, struktury organizacyjne i ich typy - strona 2 Kierowanie, struktury organizacyjne i ich typy - strona 3

Fragment notatki:

KIEROWANIE Kierowanie to sztuka realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi (M. P. Follett). Bardziej szczegółową definicję zarządzania znajdujemy np. w podręczniku Kierowanie (Stoner, Wankel): "proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania działalności członków organizacji oraz wykorzystania wszystkich innych jej zasobów dla osiągnięcia ustalonych celów". KIEROWNIK Kierownik to osoba odpowiedzialna za podwładnych oraz inne zasoby organizacji. FUNKCJE MENEDŻERSKIE
Cztery zdefiniowane funkcje menedżerskie to: planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie.
W literaturze przedmiotu znajdujemy czasem również piątą funkcję: sztukę rozwiązywania sporów. PLANOWANIE - kierownicy z góry obmyślają cele i działania, mające doprowadzić do ich realizacji. ORGANIZOWANIE - koordynacja ludzkich i materialnych zasobów organizacji PRZEWODZENIE - sposób kierowania podwładnymi i wywieranie na nich wpływu tak, by wykonywali zadania KONTROLOWANIE - zapewnienie, by organizacja zmierzała do zdefiniowanego wcześniej celu, ewentualne korygowanie działań RODZAJE KIEROWNIKÓW
Kierowników możemy podzielić według zajmowanego przez nich szczebla w organizacji na: kierowników pierwszej linii, średniego szczebla i najwyższego szczebla. Wszyscy posiadają określone umiejętności kierownicze (wg Roberta L. Katza), których przydatność jest uzależniona od szczebla w organizacji. KIEROWNICY PIERWSZEJ LINII (NIŻSZY DOZÓR) nadzorują jedynie wykonawców, nie są natomiast przełożonymi innych kierowników. KIEROWNICY ŚREDNIEGO SZCZEBLA kierują już pracą innych kierowników, ich główną rolą jest poszukiwanie równowagi pomiędzy wymaganiami przełożonych a możliwościami podwładnych. KIEROWNICY NAJWYŻSZEGO SZCZEBLA odpowiadają wreszcie za całość zarządzania organizacją. Kierowników dzieli się również z uwagi na zakres ich działalności organizacyjnej na: kierowników funkcjonalnych (odpowiadają tylko za jeden rodzaj działalności organizacji) oraz kierowników ogólnych (liniowych), którzy nadzorują złożoną jednostkę (np. przedsiębiorstwo, filię lub wydział). UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZE
Według Roberta L. Katza, wyróżniamy trzy umiejętności kierownicze: techniczne, społeczne i koncepcyjne. UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE to zdolność posługiwania się narzędziami, metodami lub technologią. Umiejętności te są najbardziej potrzebne kierownikom niższych szczebli. UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE - czyli zdolność współpracy z innymi ludźmi, ich rozumienia i motywowania UMIEJĘTNOŚCI KONCEPCYJNE

(…)

… I WYSMUKŁE
STRUKTURY WYSMUKŁE: organizacje, w których występuje mała rozpiętość kierowania (jednemu kierownikowi podlega bezpośrednio niewiele osób czy działów). Istnieje tu wiele szczebli pośrednich pomiędzy kierownikami najwyższego i najniższego szczebla. Wydłużone linie podporządkowania wydłużają tu procesy decyzyjne, co jest negatywnym zjawiskiem w warunkach szybkich zmian w otoczeniu. STRUKTURY PŁASKIE: organizacje, w których występuje duża rozpiętość kierowania (kierownikom podlega więcej osób lub działów). Pomiędzy szczytem a dołem hierarchii istnieje tu niewiele szczebli pośrednich, procesy decyzyjne są szybsze. STRUKTURA FUNKCJONALNA
Rodzaj organizacji, w której określona działalność funkcjonalna jest grupowana w jednej jednostce (np. marketing, produkcja, finanse). Zalety: efektywne wykorzystanie…
…, które powodują, że ludzie zachowują się w określony sposób. Obejmuje ona wszystkie czynniki, które wywołują, ukierunkowują i podtrzymują zachowania człowieka, zmierzające w określonym kierunku. ZARZĄDZANIE ADMINISTRACYJNE - KLASYCZNA TEORIA ORGANIZACJI
Najbardziej znanym teoretykiem szkoły klasycznej był Henri Fayol, francuski przemysłowiec, który badał postępowanie kierowników. Fayol stwierdził, że kierowanie…
…: Midvale Steel, Simonds Rolling Machine i Bethleehem Steel). Prowadząc badania i pomiary prac przy liniach produkcyjnych, Taylor w sposób naukowy określał normy oraz projektował szybsze, wydajniejsze metody pracy. Organizacja naukowa dotyczyła również organizacji dodatkowych szkoleń, doboru pracowników na podstawie ich umiejętności. W efekcie można było skrócić czas pracy i zredukować personel…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz