Struktura organizacyjna- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura organizacyjna- opracowanie - strona 1 Struktura organizacyjna- opracowanie - strona 2 Struktura organizacyjna- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Struktury organizacyjne
liniowa i macierzowa
Nelli Żezicka
Klaudia Zbańska
Katarzyna Brodowska
Struktury organizacyjne liniowa i
macierzowa
Spis treści:
1 Struktura organizacyjna liniowa
2 Struktura organizacyjna liniowa-zalety
3 Struktura organizacyjna liniowa-wady
4 Struktura organizacyjna macierzowa
5 Struktura organizacyjna macierzowa-zalety
6 Struktura organizacyjna macierzowa-wady
Struktura organizacyjna liniowa
Struktura organizacyjna liniowa
 Struktura liniowa - Jest to najstarszy rodzaj powiązań w organizacji
opisany między innymi w Biblii (setnik, dziesiętnik). Typ tej struktury
jest charakterystyczny dla małych organizacji. Podstawą jej budowy jest
zasada jedności rozkazodawstwa. Menedżer odpowiada za
całokształt działania kierowanej przez siebie komórki. Podwładny ma
tylko jednego przełożonego od którego odbiera polecenia. Linia jest
zarówno drogą służbową do przesyłania poleceń, dyrektyw jak też
kanałem władzy i delegacji kompetencji.
Struktura organizacyjna liniowa
 W tego typie struktury istnieje dominacja myślenia
hierarchicznego. Jest to struktura sztywna a menedżerowie muszą
znać szeroki wachlarz problemów. W zasadzie brak jest specjalizacji
funkcji kierowniczych. W przypadku braku chociażby jednego z
menedżerów w łańcuchu przekazywania poleceń następują przeważnie
zakłócenia w funkcjonowaniu organizacji. Dlatego też niekiedy, w
szczególnie ważnych sytuacjach, np. stan wojenny, energetyka, loty
kosmiczne, każdy z menedżerów ma swojego dublera.
Struktura organizacyjna
liniowa-zalety
Struktura organizacyjna liniowa
 Na czym polega struktura organizacyjna liniowa?
Struktura organizacyjna liniowa- na czele każdej komórki stoi jeden
przełożony, który kieruje jej działalnością i podlega kierownikowi wyższego
szczebla. Powstaje w ten sposób linia kierowników, która jest tzw. drogą
służbową, drogą podejmowania decyzji i przekazywania informacji, a także
kontroli realizacji zadań. Skonstruowana została zgodnie z zasadą
jednoosobowego kierownictwa. Strukturę liniową charakteryzuje znaczny
stopień centralizacji decyzji oraz silne powiązania pionowe.
Struktura organizacyjna liniowa
Struktura organizacyjna liniowazalety
 Zaletami struktury organizacyjnej liniowej są:
 Jednoosobowe kierownictwo, łatwiejsze określenie kompetencji i
odpowiedzialności (indywidualna, ściśle określona)
 Stwarzanie warunków do szybkiego podejmowania decyzji i realizacji
 Łatwość utrzymania dyscypliny
 Uniwersalizacja funkcji kierowniczych sprzyja globalizacji myślenia
kierowniczego i ułatwia politykę długofalowej obsady stanowisk
naczelnego kierownictwa
 Sprzyja szybkości podejmowanych decyzji (mniej uzgodnień i mniej
podmiotów zaangażowanych w procesy decyzyjne)
 Łatwiejsza mobilność i zastępowalność kierowników
liniowych
Struktura organizacyjna liniowazalety
 Możliwość dużej inicjatywy na każdym szczeblu
 W strukturze liniowej personel pracuje cały czas na tym swoim
miejscu, nie ma tu przenoszenia pracowników do innego działu

(…)

… odpowiedzialna wraz z
menedżerami wcześniej powołanych działów i pionów. To rozwiązanie
przekształciło się następnie w strukturę macierzową.
Struktura organizacyjna
macierzowa
 Struktura tego typu, po okresie dużej euforii, uległa stabilizacji. Jest
ona dość powszechnie stosowaną w takich organizacjach jak:
firmy konsultingowe, projektowania systemów komputerowych, w
agencjach reklamowych…
… spoczywających na kierownictwie jest często
trudny do opanowania przez jedną osobę, aby osiągnąć efektywne
funkcjonowanie takiej struktury na stanowiskach kierowniczych należy
zatrudniać wysokiej klasy specjalistów, posiadających także
umiejętności menadżerskie.
Struktura organizacyjna
macierzowa
Struktura organizacyjna
macierzowa
Struktura macierzowa - Struktura ta uważana jest za nowoczesną a
zarazem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz