Wykład - Zarządzanie zmianą

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zarządzanie zmianą - strona 1 Wykład - Zarządzanie zmianą - strona 2 Wykład - Zarządzanie zmianą - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 8 (Zarządzanie zmianą)
1.Omówić i przedyskutować pojęcie zmiany organizacyjnej. Podejście jednostkowe- zmiany postrzega się jako sposób dostosowania się
organizacji do zmiennych warunków otoczenia, polegający na
przekształceniach w obrębie jej podstawowych elementów, jej zasobów, kultury organizacji
itp.
Podejście zbiorowe- (np. teoria ekologii populacji) akcentuje procesy
zewnętrznej selekcji określające powstanie lub upadek całych grup (populacji)
przedsiębiorstw.
2.Omówić przesłanki podejmowania zmian w organizacji.
Zewnętrzne:
- rynek- aktualni i potencjalni nabywcy, zarówno indywidualni jak i
instytucjonalni
- zmiany przepisów prawnych, które wpływają na organizacje przez
modyfikację samego otoczenia (przepisy prawne powodują przekształcenie rynku,
np.tworząc lub likwidując udogodnienia finansowe dla nabywców i
przekształcenia otoczenia konkurencyjnego), bądź przez ewolucję ograniczeń, które
oddziałują na przedsiębiorstwo (firmy zobowiązane są do przestrzegania
pewnych zasad)
- działania konkurencji dotyczące m.in. wprowadzenia nowego produktu,
udoskonalenia metod produkcji, zastosowania nowej technologii lub modyfikacja cen
oraz odmiennego wykorzystania sieci dystrybucji
- innowacje technologiczne
- modyfikacje akcjonariatu
- zmiany sposobu życia i oczekiwań społeczeństwa - pojawienie się
nowych trendów w modzie, zmiana systemu wartości,
- zmiany systemu zarządzania gospodarką i restrukturyzacja gospodarki
- zmiany w polityce międzynarodowej - dotyczą one w szczególności
organizacji zajmujących się importem i ekspertem towarów
- pojawienie się nowych konkurentów lub produktów substytucyjnych -
powinno spowodować to działania mające na celu zwiększenie konkurencyjności
oferowanego przez firmę produktu
Wewnętrzne:
- rozwój przedsiębiorstwa
- wizja kierownictwa dotycząca kierunku dalszego rozwoju przedsiębiorstwa
- zużycie techniczne parku maszynowego - skutkami tego może być
obniżenie jakości produktu i utrata części klientów
- ograniczanie środków na rozwój i badania - nie pozwala to na
tworzenie nowej doskonalenie posiadanej bazy technologicznej
- pojawienie się konfliktów wśród załogi - może to znacznie
wpłynąć na efektywność pracy pracowników
3.Wymienić i scharakteryzować obszary zmian w organizacji.
Griffin
- strategia - cele strategiczne, wielka strategia, portfel jednostek


(…)

… pozwalające na przezwyciężenie oporu wobec zmian.
Najważniejsze warunki dobrego zarządzania zmianą:
- tworzenie wizji przyszłości (87% badanych)
- koncentrowanie się na efektach (78%)
- rozwijanie niezbędnych w przyszłości kompetencji (78%)
(szkolenia w ramach przedsiębiorstwa(76%), szkolenia zewnętrzne (76%),
coaching (54%), zmiana stanowiska (37%), pełnienie misji specjalnych (35%))
Kotter i Schlesinger
- wyjaśnianie i komunikowanie
- uczestnictwo i zaangażowanie
- ułatwianie i poparcie - łagodzenie procesu zmiany i zapewnienie
wsparcia tym, którzy w nim uczestniczą
- negocjacje i uzgodnienia
- manipulacja i kooptacja - zdarza się, że kierownicy w ukryty sposób
przeciągają poszczególne osoby lub grupy od oporu do poparcia dla zmiany
lub kooptują daną osobę, być może odgrywającą główną rolę w danej
grupie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz