Wykład - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 392
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zarządzanie zasobami ludzkimi - strona 1 Wykład - Zarządzanie zasobami ludzkimi - strona 2

Fragment notatki:

WYKŁAD 7 (Zarządzanie zasobami ludzkimi)
1. Uzasadnić tezę mówiącą, że efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi gwarantuje uzyskanie i utrzymanie pozycji konkurencyjnej organizacji.
Głównym założeniem zarządzania zasobami ludzkimi jest uznanie pracowników za jeden z najbardziej wartościowych elementów przedsiębiorstwa.
Dobre porozumiewanie się z pracownikami
2. Przedstawić i przedyskutować przesłanki efektywnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi.
- cele organizacji można osiągnąć wykorzystując najbardziej wartościowy jej zasób- siłę roboczą
- poprawa wyników pracy organizacji wymaga stałego zaangażowania się pracowników w sukces organizacji
- warunkiem koniecznym optymalnego wykorzystania zasobów w osiąganiu celów jest spokojna polityka personalna oraz reguły i zasady dotycząca efektywnego wykonywania działań przez organizację
- polityka zarządzania zasobami ludzkimi musi wypierać kulturę organizacyjną, klimat organizacji powiniem sprzyjać indywidualnej kreatywności i przedsiębiorczości oraz zapewnić solidne podstawy dla pracy zespołowej
- system zarządzania organizacji musi być elastyczny, zdolny do adaptacji w konkurencyjnym otoczeniu
- podział zadań, odpowiednie warunki pracy powinny umożliwić wykorzystanie intelektualnych zdolności i potencjały pracowników
- równoważne są utrzymywanie i doskonalenie siły roboczej oraz zdolności produkcyjnej i usługowej
3. Omówić sposoby i metody pozyskiwania najbardziej wartościowych pracowników.
Rekrutacja- proces pozyskiwania przez organizację dostatecznej liczby kandydatów do pracy, umożliwiającej ich racjonalną selekcję
- rekrutacja ogólna- służy do pozyskiwania kandydatów na operacyjne stanowiska pracy, charakteryzuje się standardowymi i stosunkowo prostymi procedurami postępowania - rekrutacja segmentowa- przeznaczona do pozyskiwania pracowników z konkretnego segmentu rynku pracy, najczęściej specjalistów. Jest ona bardziej skomplikowana, kosztowna i pracochłonna niż rekrutacja ogólna.
- rekrutacja wewnętrzna- polega na poszukiwaniu kandydatów do obsadzenia wakatów w ramach danej organizacji. Ma ona przede wszystkim charakter motywacyjny wynikający ze zgodności celów indywidualnych z celami organizacji.
- rekrutacja zewnętrzna- poszukiwanie kandydatów na wolne stanowiska wśród osób spoza organizacji. Jest ona bardziej skomplikowana, pracochłonna i kosztowna. Obejmuje ona ogłoszenia w prasie, wynajęcie specjalistycznych firm zajmujących się wynajdywaniem pracowników, itp..
4. Omówić metody wprowadzania pracowników w działalność zawodową.
Czynniki wywołujące napięcie:
- nieumiejętność dostosowania się


(…)

… i wypróbowują nowe zachowania. Ma sprzyjać budowie zaufania, otwartej komunikacji i zrozumienia dynamiki grupowej
Trening „w przedsionku”
Nadzorowane ćwiczenie w czynnościach manualnych w wyodrębnionym obszarze roboczym, gdzie główny nacisk spoczywa na bezpieczeństwie, nauce i informacji zwrotnej, a nie na wydajności
Interaktywne wideo
Nowa technika wykorzystująca komputery i wideo

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz