Wykład - etyka biznesu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - etyka biznesu - strona 1 Wykład - etyka biznesu - strona 2 Wykład - etyka biznesu - strona 3

Fragment notatki:

ETYKA BIZNESU
1. Podać argumenty za i przeciw dotyczące kwestii, dlaczego menedżerowie powinni opierać się w swoich działaniach na ogólnie przyjętych w danej społeczności normach i wartościach moralnych.
2. Zdefiniować pojęcie etyki, norm, wartości i standardów moralnych.
-Pojęcie etyki
Dział filozofii dotyczący badań moralnych i niemoralnych zachowań w celu wyrobienia sobie uzasadnionych sądów oraz wypracowania odpowiednich zaleceń.
-Definicja
Osobiste przekonania jednostki dotyczące zachowania słusznego i niesłusznego.
-Normy
Konkretne oczekiwania, co do określonego zachowania, mogące jednocześnie służyć jako kryterium oceny jakości ludzkich zachowań.
-Wartości
Abstrakcyjny, kolektywny obraz tego, co ludzie uważają za sprawiedliwe, dobre i warte zachodu.
-Standardy moralne
Decydują o ludzkich zachowaniach, wyznaczają kryteria określające, co powinno się robić.
Cechy standardów moralnych 1) Normatywna słuszność standardów moralnych obowiązuje, a nawet ulega wzmocnieniu, mimo ich naruszenia.
2) Wszystkie standardy moralne odnoszą się do spraw, które postrzegane są jako posiadające istotne znaczenie dla dobra ludzi
3) Standardów moralnych nie można ustanawiać lub zmieniać decyzjami autorytatywnych instytucji.
4) Wszystkie standardy moralne powinny mieć pierwszeństwo przed korzyścią własną.
5) Wszystkie standardy moralne oparte są na bezstronnych przesłankach (równe prawo dla wszystkich).
6) Wszelkie standardy moralne są powiązane ze specyficznymi emocjami i specyficznym językiem. Jednak specyficzne emocje i język nie stanowią gwarancji podejmowania właściwych osądów.
3. Wymienić i scharakteryzować związki pomiędzy etyką a interesem strategicznym przedsiębiorstwa.
4. Wskazać i opisać trzy podejścia do filozofii biznesu i odpowiedzialności przedsiębiorstw.
Zajmuje się oceną postaw moralnych w środowisku prowadzonej działalności gospodarczej.
Podejście unitariańskie - twierdzenia moralne odnoszą się bezpośrednio do biznesu,
Podejście separatystyczne - Twierdzenia moralne mogą być odnoszone jedynie pośrednio do biznesu przez transformatory,
Podejście integracyjne - działalność gospodarcza nie tylko posiada swą wewnętrzną logikę, opartą na maksymalizacji zysku, ale także stanowi element społeczeństwa i znajduje się pod kontrolą twierdzeń moralnych.
5. Wymienić i scharakteryzować ważne problemy etyczne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Praca - problemy etyczne
- sprawiedliwość a wyzysk - sprawiedliwa płaca, sprawiedliwy system wynagrodzeń,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz