Prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk

note /search

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing
Pobrań: 770
Wyświetleń: 2205

Cechy reklamy amerykańskiej  – reklama twarda, odnosi się do indywidualnych problemow i  osobistych potrzeb. Posluguje się słynnymi postaciami, skupia się na cechach produktow. Przytacza  racjonalne argumenty, wyniki badan. Wychodzi z zalozenia, ze odbiorca nic nie wie o tym produkcie.  Agresywni...

Cena i promocja czynnik ustalania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1218

Czynniki ustalania ceny w marketingu międzynarodowym  Wewnętrzne   Cele strategiczne firmy   Zakres umiędzynarodowienia firmy   Stopień centralizacji zarządzania marketingiem   Horyzont działania na rynku międzynarodowym   Charakter produktu   Międzynarodowy cykl życia produktu  Zewnętrzne   Ogól...

Firma i jej strategie na rynku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1456

Marketing  – sztuka oferowania odpowiedniego produktu po odpowiedniej cenie w  odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie odpowiedniemu klientowi w celu zysku.  Dlaczego jest ważny?   Zwiększające się otwarcie rynków i gospodarki światowej   Rosnąca konkurencja między podmiotami, nawet znacznie od ...

Produkt i jego adaptacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1715

Produkt:   zbiór korzyści stanowiących dla konsumenta satysfakcję z zakupu   każdy obiekt wymiany:   dobro materialne   usługa   miejsce   organizacja   idea  Struktura produktu:  1. rdzeń produktu (zaspokojona przez produkt potrzeba)  2. produkt rzeczywisty: kształt, kolor, jakość opakowania  3....

REKLAMA MIĘDZYNARODOWA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2142

REKLAMA MIĘDZYNARODOWA  Strategia reklamy   Konsumenci kupują dlatego, że uznają reklamę za przekonywującą, a nie za zabawną   Przekaz reklamy ma zapewnić zapamiętanie produktu i jego marki, a nie reklamy   Dobra reklama może pomóc gorszemu produktowi przez krótki czas   Zła reklama może zaszkodz...

Rodzaje orientacji i otoczenie firmy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1575

Rodzaje orientacji międzynarodowej przedsiębiorstw  ETNOCENTRYZM POLICENTRYZM  Potrzeby rynku krajowego unikalność każdego z rynków,  są najważniejsze lokalny rozwój produktu  REGIOCENTRYZM GEOCENTRYZM  Specyfikacja regionów, strategia globalna, produkty  standaryzacja wewnątrz, a nie globalne wr...

Typy badań marketingowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2660

Typy badań marketingowych wg kryterium przedmiotowego:   Badanie warunków działania (badanie otoczenia firmy)   Badanie instrumentów działania(badania produktu, ceny, dystrybucji, promocji–MIX)   Badanie rezultatów działania (badanie warunków sprzedaży, badanie udziału w rynku,  badanie wizerunku...

Branding - Marka producenta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2352

Stosowanie marki w celu wyróżnienia swojej oferty rynkowej i nadanie jej określonej wartości.  Najlepszy sposób pozyskiwania lojalności klientów, a jednocześnie utrwalenie przewagi  konkurencyjnej.  Dlatego też marki uważane są za najważniejsze inwestycje i potencjalne najwartościowszy majątek  fir...

Wymiary kultury

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2639

Hofstede, Trompenaars, Hall  Wymiary kultury wg Hofstede’a:  I. Dystans do władzy ( w Azji duży – w USA mały )  II. Indywidualizm – kolektywizm ( w USA każdy dąży do osobistego sukcesu – Azja,  Ameryka Południowa, najważniejsze jest dobro ws...

Marketing międzynarodowy - Orientacje marketingowe przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2429

Prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk Literatura: 1."Marketing międzynarodowy: zarys tematyki" -Jan Wiktor, Renata Oczkowska, Agnieszka Żbikowska. 2."Marketing międzynarodowy" -Elżbieta Duliniec (SGH). 3."Marketing na rynku międzynarodowym" -Wojciech Grzegorczyk. 4.&q...