Rodzaje orientacji i otoczenie firmy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje orientacji i otoczenie firmy - strona 1 Rodzaje orientacji i otoczenie firmy - strona 2 Rodzaje orientacji i otoczenie firmy - strona 3

Fragment notatki:


Rodzaje orientacji międzynarodowej przedsiębiorstw  ETNOCENTRYZM POLICENTRYZM  Potrzeby rynku krajowego unikalność każdego z rynków,  są najważniejsze lokalny rozwój produktu  REGIOCENTRYZM GEOCENTRYZM  Specyfikacja regionów, strategia globalna, produkty  standaryzacja wewnątrz, a nie globalne wraz z lokalnymi  między regionami zmianami  E----------------------- P------------------------R---------------------- G  Born globals – firmy od początku istnienia geocentryczna  CECHY:  ETNOCENTRYZM  1) Marketing międzynarodowy jest postrzegany jako drugorzędny w porównaniu z  krajowym  2) Stosowane przez firmy małe działające głównie na rynku krajowym, niekiedy  stosujące eksport (bezpośredni i pośredni) jako strategie wejścia na rynki zagraniczne  3) Działa firmy skupiają się na utrzymaniu pozycji na rynku krajowym  POLICENTRYZM  1) Odwrotność etnocentryzmu  2) Charakteryzuje się dostosowaniem decyzji do zaspokojenia wymagań i oczekiwań we  wszystkich krajach w których firma działa  3) Filie przedsiębiorstw transnarodowych mają dużą swobodę w podejmowaniu decyzji  dotyczących dostosowania do lokalnych warunków poszczególnych elementów i  marketingu MIX  REGIOCENTRYZM  1) Ma na celu zachowanie równowagi między wymaganiami rynków regionalnych a  potrzebami rynku krajowego. Umiarkowanie różnicuje się elementami marketingu  MIX odpowiednimi do wymagań tych rynków dążąc jednocześnie di standaryzacji  działań  2) Sprzedaż licencji lub joint – venture  GEOCENTRYZM  1) Charakteryzuje przedsiębiorstwa i najwyższym stopniu internacjonalizacji operacji.  Cały świat jest traktowany jak rynek przedsiębiorstwa. Poszczególne filie nie mają już  takiej swobody decyzyjnej.  7  2) Polega on na znalezieniu optymalnej kombinacji między standaryzacją i adaptacją  działań.  Cechy rynku międzynarodowego:   Istnieją symptomy unifikacji świata ( konwergencja)   Heterogeniczny charakter społeczeństwa międzynarodowego (t. dywergencji)   Homogeniczny charakter popytu wybranych segmentów rynku międzynarodowego  Otoczenie międzynarodowe marketingu  Technologia i nauka Klienci Czynniki ekonomiczne  Rząd i polityka Ograniczenia  prawne i etyczne  Konkurencja Czynniki kulturowe i Ekologia i ograniczoność  demograficzne zasobów  Stosunek kraju z innymi krajami.  Ocena kraju przez otoczenie międzynarodowe.  Klasyfikacja makrootoczenia wg charakteru czynników ( kryterium przedmiotowe)   Ekonomiczno – rynkowe   Demograficzne   Społeczno – kulturowe   Polityczne i prawno – administracyjne   Technologiczne   Naturalne ( geograficzno – przyrodnicze )  A. Otoczenie ekonomiczne – analiza stanu gospodarczego  1) Poziom rozwoju gospodarczego ( oraz tendencje w tej dziedzinie )- np.  PKB/Cap, średnioroczna stopa wzrostu PKP,PPP, indeks Big Mac’a  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz