Wymiary kultury

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2366
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymiary kultury - strona 1 Wymiary kultury - strona 2 Wymiary kultury - strona 3

Fragment notatki:


Hofstede, Trompenaars, Hall  Wymiary kultury wg Hofstede’a:  I. Dystans do władzy ( w Azji duży – w USA mały )  II. Indywidualizm – kolektywizm ( w USA każdy dąży do osobistego sukcesu – Azja,  Ameryka Południowa, najważniejsze jest dobro wspólne, najwyższą wagę ma zdanie  osób starszych )  III. Kobiecość – męskość (równouprawnienie np. Holandia, a w np. państwach  muzułmańskich to mężczyzna dominuje )  IV. Unikanie niepewności – niska skłonność do unikania niepewności ( Niemcy:  kontrakty są bardzo szczegółowe – Japonia: duże znaczenie ma słowo, nie wszystko  musi być spisane)  V. Orientacja długoterminowa – krótkoterminowa ( Daleki Wschód, Arabia zorientowana  na korzyści długoterminowe – Polska, USA – szybkie działanie , szybkie korzyści)  Orientacja krótkoterminowa Orientacja długoterminowa   Przywiązanie wagi do czasu wolnego   Ważne obecne zyski   Kadra kierownicza i pracownicy tworzą  2 oddzielne osoby   Wzajemna lojalność uzależniona  od potrzeb biznesowych   Niska stopa oszczędności   Brak podziału na czas wolny i czas  pracy   Ważne są zyski np. za 10 lat   Działanie w zespole kolektywizm   Inwestowanie w trwałe sieci  powiązań osobistych   Wysoka stopa oszczędności  Społeczeństwo kolektywistyczne Społeczeństwo indywidualistyczne   Wzorce konsumpcji wskazują na  zależność od innych   Głównym źródłem informacji są  kontrakty   Mniejsza część dochodu  przeznaczona na opiekę zdrowotną   Więzy między pracownikiem a  pracodawcą są jak rodzinne   Wzorce konsumpcji wskazują na  niezależność   Środki masowego przekazu są  głównym źródłem informacji   Na opiekę zdrowotną przekazuje się  sporo dochodu   Relacje pracownik – pracodawca są  kontraktem zawartym na rynku   Zarządzanie jest zarządzaniem  grupowym   Zarządzanie jednostkami  Wymiary kultury wg Trampenaarsa  I. Stosunek do innych   Zasady a stosunki międzyludzkie ( uniwersalizm – partykularyzm)   Jednostka a grupa ( indywidualizm – kolektywizm )   Zakres okazywania uczuć (powściągliwość – emocjonalność )   Sposób widzenia świata ( wycinkowość ( tu i teraz) – całościowość)   Sposób zdobywania pozycji ( osiąganie statusu – przypisywanie statusu )  II. Stosunek do czasu   Orientacja na przeszłość (Francja)/ teraźniejszość/ przyszłość   Sekwencyjność - synchroniczność  III. Stosunek do otoczenia   Otwartość – zamknięcie   Zewnątrzsterowność – wewnątrzsterowność w podejmowaniu decyzji   Poglądy na przyrodę  Znaczenie kontekstu kultury narodowej np. Italia.   Niskie: treść niezależna od kontekstu przekazu (USA)   Wysokie: treść uzależniona od kontekstu przekazu (Japonia) 

(…)

…: treść uzależniona od kontekstu przekazu (Japonia)
Kontekst – okoliczność, emocje, symbole, cechy uczestników.
PIRAMIDA MASLOWA
Potrzeby niższego rzędu muszą być zaspokojone, aby pojawiły się wyższego rzędu
Kraje słabiej rozwinięte – zaspokajanie potrzeb podstawowych
Kraje hinduistyczne – zaspokajanie potrzeb samorealizacji, rozwoju duchowego,
spokoju, osobistej satysfakcji
Kraje „Trzeciego Świata
… podstawowych
Kraje hinduistyczne – zaspokajanie potrzeb samorealizacji, rozwoju duchowego,
spokoju, osobistej satysfakcji
Kraje „Trzeciego Świata” – zaspokajanie potrzeb statusu społecznego, prestiżu
KRYTYKA TEORII MASLOWA
Potrzeby są bardzo mocno osadzone w danej kulturze
Sposób ich uszeregowania różni się w zależności od kultury
Stopień zaspokojenia potrzeb – odczuwanie satysfakcji i zaspokojenia potrzeb…
…, ale pechowa w Hong Kongu
Znaczenie kolorów
Czarny: skojarzenia negatywne, śmierć, żałoba, raczej tajemnica
Biały: przeciwieństwo czarnego, niewinność, czystość i jasność, młodość i
świeżość, kolor sukni pani młodej, ale w hinduizmie kolor żałoby
Czerwony: przyciąga uwagę, kolor zmysłowości, miłości, w Chinach kolor
szczęścia i bogactwa
Żółty: słońce, życie, rozum, intelekt, ale oznaczać też może zazdrość…
… skupiają się na kulcie młodości, ale na Dalekim Wschodzie
odwrotnie ( mądrość, doświadczenie)
na Zachodzie tydzień pracy trwa 5 dni, a zakupów dokonuje się w weekendy,
natomiast w Ameryce Południowej i Afryce pracuje się cały czas; dokonuje się
zakupów codziennie
odstęp między rozmówcami jest duży a krajach zachodnich i mały na Dalekim
Wschodzie i w krajach łacińskich
w krajach zachodnich głaskanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz