Prof. dr hab. Czerska Małgorzata - strona 2

Metody zarządzania organizacjami

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Czerska Małgorzata
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 693

METODY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI OUTSOURCING Wyprowadzanie na zewnątrz pewnych działalności firmy, aby ktoś robił je efektywniej, taniej. Zewnętrzne źródła zaopatrywania jednostek w surowce, półprodukty, usługi. Polega na długo falowej współpr...

Metodyka projektowania zmian

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Czerska Małgorzata
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1078

METODYKA PROJEKTOWANIA ZMIAN FILOZOFIA DIAGNOSTYCZNA I PROGNOSTYCZNA METODA DIAGNOSTYCZNA Rysunek ze strony 90 - etapy w metodzie diagnostycznej Opis strona 91 - 109. Metoda rozwiązywanie problemów - diagram ryby (Ishikawy) METODA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ZAPROPONOWANA PRZEZ=DIAGRAM Celem jest po...

Model diagramu Ishikawy

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Czerska Małgorzata
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2562

model Ishikawy (obszary, etapy) Diagram Ishikawy (znany także jako diagram ryby lub jako diagram rybiej ości), używany jest do ilustrowania związków przyczynowo-skutkowych, pomaga w ten sposób oddzielić przyczyny od skutków danej sytuacji...

Opis stanowiska pracy - stanowisko organizacyjne

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Czerska Małgorzata
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1106

opis stanowiska pracy stanowisko - najmniejsze elementy organizacji powstałe przez połączenie zadań do realizacji przez jednego pracownika stanowisko organizacyjne - można utożsamiać z etatem (zespół zadań, uprawnień i odpowiedzialności, wymagania kwalifikacyjne) przypisane pracownikowi stanowisko ...

Organizacje elastyczne - macierzowe, procesowe

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Czerska Małgorzata
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 735

ORGANIZACJE ELASTYCZNE (macierzowe, procesowe) Przesłanki powstania struktur elastycznych: wzrost szybkości zmian oczekiwań klientów (potrzeby indywidualne) ze względu na klientów indywidualizacja oczekiwań klientów (maleje zapotrzebowanie na produkty standardowe) wzrost potrzeb samorealizacji ...

Otoczenie przedsiębiorstwa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Czerska Małgorzata
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

O TOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Wejście z otoczenia Przedsiębiorstwo Wyjście do otoczenia informacje Transformacja (wejść na wyjściu) produkty surowce - informacji usługi kapitał - zasobów informacje kadry materiałów części w kooperacji energia maszyn i urządzeń odpady materiały kapitału ...

Proces zmian organizacyjnych

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Czerska Małgorzata
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 777

PROCES ZMIAN ORGANIZACYJNYCH Proces zmian organizacyjnych - jak organizacja reaguje na sytuacje kryzysową. Kryzys - okres, w którym organizacja traci możliwość efektywnego działania. Należy pamiętać, iż zmiana to czasami nie szansa a zagrożenie. DETERMINANTY SPRAWNOŚCI INSTYTUCJI W OKRESIE ZMIAN:...

Przyczyny i przejawy oporów

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Czerska Małgorzata
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 686

przyczyny i przejawy oporów - lęk przed nowym nieznanym ( zmiana stawia człowieka w nowej sytuacji, z którą wcześniej się nie zetknął i w której będzie się musiał odnaleźć. Siła tego leku jest zazwyczaj odwrotnie proporcjonalna do cech osobowości: skłonności do ryzyka, inicjatywa,ambicja, poziom sa...

Przyczyny zmian - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Czerska Małgorzata
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

Przyczyny zmian : zmienność warunków funkcjonowania firmy, potrzeba dostosowania się do zmieniających się warunków otoczenia, burzliwe otoczenie, indywidualizacja oczekiwań rynku zmiana warunków panujących wewnątrz firmy ( rys. 5 faz rozwoju organizacji) duża faza 1 faza 2 faza 3 faza 4 faza 5 ...

Reakcja ludzi na zmiany

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Czerska Małgorzata
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 231
Wyświetleń: 875

REAKCJA LUDZI NA ZMIANY Radzenie sobie z oporami - rysunek ze strony 137 KLASYFIKACJA PRACOWNIKÓW ZE WZGLĘDU NA ZMIANY Pozytywne Widzowie animatorzy zmian (zrozumienie, poznanie) (poparcie dla zmiany) obojętni tradycjonaliści przeciwnicy (bezpieczeństwo, lojalność) (stanowiska, władza) (bierni...