Prof. dr hab. Czerska Małgorzata - strona 3

Struktura holdingowa - preferencje

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Czerska Małgorzata
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 133
Wyświetleń: 945

Struktura holdingowa : jest to zrzeszenie kapitałowe holding nie jest organizacją w sensie prawa więzi wynikają z udziałów finansowych, udział finansowy daje prawo do powoływania członków do zarządu najprostsza składa się z 2 poziomów: matka i córka (fioletowa książka tab.4.1-cechy charakterysty...

Struktura organizacyjna jako przedmiot zmian

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Czerska Małgorzata
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 189
Wyświetleń: 735

STRUKTURA ORGANIZACYJNA JAKO PRZEDMIOT ZMIAN Ujęcie statyczne struktury organizacyjnej struktura organizacyjna - podział władzy w organizacji (podział zadań, uprawnień, odpowiedzialności) struktura organizacyjna - ilość i rodzaj zadań, stanowisk i komórek oraz ich układ pionowy lub poziomy wraz z ...

Struktura projektowa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Czerska Małgorzata
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 910

S TRUKTURA PROJEKTOWA składają się na nią zespoły projektowe powoływane do realizacji zadań o niepowtarzalnym, kompleksowym i innowacyjnym charakterze. Zespoły te mogą spełniać funkcje: -         analityczno - diagnostyczną -         w...

Struktura sztabowo-liniowa

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Czerska Małgorzata
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1316

struktura sztabowo-liniowa (istota, wady, zalety) Struktura sztabowo-liniowa jest jednym z rodzajów schematów struktury organizacyjnej. Występują w niej komórki sztabowe (eksperci) podporządkowane kierownikom liniowym. Zachowana zostaje zasada jednolitości kierowania z wykorzystaniem wiedzy specjal...

Struktura organizacyjna - definicja i funkcje

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Czerska Małgorzata
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1659

Struktura - stanowi zbiór elementów składowych organizacji i relacji pomiędzy tymi elementami oraz pomiędzy strukturą a otoczeniem, uporządkowany wg przyjętych kryteriów. Powstanie jej jest skutkiem rozmieszczenia władzy w układzie pionowym (hierarchicznym) oraz na każdym szczeblu (poziomie) a takż...

Struktury dywizjonalne - preferencje

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Czerska Małgorzata
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 161
Wyświetleń: 973

s truktury dywizjonalne Kiedy preferować dywizje : gdy mamy obszary o zróżnicowanej rentowności, a zależy nam na łatwości transferu kapitału gdy zależy nam na zmniejszeniu ogólnych kosztów zarządzania, większej operatywności zarządzania, łatwości przegrupowywania

Struktury funkcjonalne - zalety, wady

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Czerska Małgorzata
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1141

STRUKTURY FUNKCJONALNE PION - zgrupowane komórki wykonujące daną funkcję Zalety; ukształtowanie się dużych zespołów o podobnych kwalifikacjach (elastyczność, łatwość zastępstw) możliwość zapewnienia kompetentnego nadzoru nad pracownikami przez kierowników- specjalistów możliwość wykorzystania efe...

Transformacja organizacji funkcjonalnej w procesową

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Czerska Małgorzata
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 343
Wyświetleń: 5117

T RANSFORMACJA ORGANIZACJI FUNKCJONALNEJ W PROCESOWĄ Cechy strukturalne Organizacja funkcjonalna Organizacja procesowa Specjalizacja wyodrębnione funkcje jako podstawa grupowania komórek doskonalenie umiejętności w ramach ujednoliconych operacji o ograniczonym zasięgu wpływu procesy gospodarcze ja...

Więzi funkcjonalne i organizacyjne

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Czerska Małgorzata
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008

więzi funkcjonalne więzi organizacyjne (formalne, nieformalne) (hierarchiczna, funkcjonalna, techniczna, informacyjna) WIĘZI FUNKCJONALNE WIĘZI HIERARCHICZNE więzi fachowego doradztwa (np. radca prawny, działalność księgowości) nie jest obligatoryjny (ma charakter doradczy), więc nie ma prawa eg...

Więzi organizacyjne - funkcje

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Czerska Małgorzata
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

więzi organizacyjne (formalne, nieformalne) (hierarchiczna, funkcjonalna, techniczna, informacyjna)sluzbowa, WIĘZI FUNKCJONALNE WIĘZI HIERARCHICZNE więzi fachowego doradztwa (np. radca prawny, działalność księgowości) nie jest obligatoryjny (ma charakter doradczy), więc nie ma prawa egzekwowania...