Struktura organizacyjna jako przedmiot zmian

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura organizacyjna jako przedmiot zmian - strona 1 Struktura organizacyjna jako przedmiot zmian - strona 2 Struktura organizacyjna jako przedmiot zmian - strona 3

Fragment notatki:

STRUKTURA ORGANIZACYJNA JAKO PRZEDMIOT ZMIAN Ujęcie statyczne struktury organizacyjnej struktura organizacyjna - podział władzy w organizacji (podział zadań, uprawnień, odpowiedzialności)
struktura organizacyjna - ilość i rodzaj zadań, stanowisk i komórek oraz ich układ pionowy lub poziomy wraz z powiązaniami między nimi Elementy struktury organizacyjnej : zadania
stanowiska
komórki (sekcje, działy, piony)
więzi organizacyjne (dynamiczna struktura) Ujęcie dynamiczne struktury organizacyjnej ciąg wzajemnych współdziałań między elementami struktury obrazem jest tabela kompetencji zwana tablica Chimansa
Tabela kompetencji zadania realizatorzy dyrektor
technolog
kadry
produkcja
pion handlowy
finanse
zidentyfikowanie oczekiwań rynku
X
analiza możliwości sprostania tym oczekiwaniom przy obecnej produkcji
X
X
planowanie wdrożenia nowego produktu
X
x
x
opracowanie konstrukcji nowego produktu
X
opracowanie technologii
X
planowanie potrzebnej infrastruktury i kadry
x
x
analiza kosztów i efekt.ekonomicznej
X
zakup infrastruktury
x
przeszkolenie kadry wprowadzenie do produkcji nowego wyrobu Sprzedaż Ujęcie przestrzenne struktury organizacyjnej fizyczne rozmieszczenie miejsc realizacji zadań, np. mapa terytorialnego rozmieszczenia budynków i szkic budynku → rozmieszczenie stanowisk na hali produkcyjnej Obrazuje :
przebieg fizyczny informacji
przebieg fizyczny materiałów
przebieg fizyczny ludzi
podział uprawnień decyzyjnych i konieczność koordynacji pracy
ważne → żeby ułatwić pracę komórek
Elementy struktury: wykonywane zadania → cele i zadania- wyniki do osiągnięcia, jakie wynikają z celu całej struktury; cel ma charakter hierarchiczny- zostaje podzielony na cele niższego rzędu (I), które z kolei są dzielone na cele jeszcze niższego rzędu (II)

(…)

… mogą, ale nie muszą skorzystać)
obowiązkowy konsultant (kierownictwo liniowe było zobowiązane przed podjęciem decyzji do wysłuchania fachowców, skorzystanie to wolna wola); może występować próba przechwycenia decyzji komórek liniowych przez kom. fun.
obowiązek uzyskania konsensusu (dojście do wspólnego stanowiska)
prawo veta (kom. f. może zablokować wykonywanie decyzji kom. liniowych)
Czynniki strukturotwórcze…
… zadań do realizacji przez jednego pracownika
stanowisko organizacyjne- można utożsamiać z etatem (zespół zadań, uprawnień i odpowiedzialności, wymagania kwalifikacyjne) przypisane pracownikowi
stanowisko pracy- fizyczne miejsce i środki, narzędzie do wykonywania zadań (pomieszczenie+ biurko+ komputer; pomieszczenie + maszyna)
STANOWISKO ORGANIZACYJNE  STANOWISKO PRACY
stanowisko pracy jest tożsame…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz