Nauka o administracji - wykład 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauka o administracji - wykład 4 - strona 1 Nauka o administracji - wykład 4 - strona 2 Nauka o administracji - wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

Nauka o administarcji 7.12.2010r.
Jakie czynniki maja wpływ na sprawność działania administracji:
co to jest sprawność działania każdego podmiotu, instytucji, pojedynczego człowieka mierzy się 3 elementami:
-skuteczność- realizuje cel działania, realizuje to co jest postawione przed podmiotem działającym funkcjonującym
-szybkość- daną pracę wykonać w jak najszybszym czasie
-korzystność/ ekonomiczność- stosunek nakładó poniesonych na wykonane danego zadania w stosunku do uzyskanych korzyści, dane zadanie ma być wykonane jak najtańszym kosztem [psychicznym, materialnym, finansowym]
-teoria organizacji kierowania [przełom XIX i Xxw.] odnosimy postulat sprawności działania do organizacji, szukamy optimum sprawnego działania, tzn. żeby dana czynność była skuteczna , najtańszym kosztem i jak najszybciej.
Problem struktur organizacyjnych - każdy podmiot ma swoją strukturę organizacyjną, również systemy, zgrupowanie podmiotów [różnego rodzaju], głównie organ administracji publicznej - też ma swoją strukturę organizacyjną.
Organ jednoosobowy, organ monokratyczny a zespół to organ o strukturze kolegilnej, wieloosobowej. Kiedy można je uzanć za pozytywne?
Większość organów administracji publicznej - precyzuje swoją odpowiedzialność, która koncentruje się w jednej osobie. Problem szybkości działania - jedna osoba podejmująca decyzje musi być rozważna. Dlatego wygląda to inaczej niż w organie kolegialnym. Dlatego organ jednoosobowy działa szybciej,
Problem decyzji aktu woli- jeżeli dany organ ma podejmować decyzje o charakterze strategicznym, blanistycznym, długofalowym dotyczacym wielu podmiotów to wtedy tworzy się organ kolegialny. Przedłuża to czas,ale decyzja ta będzie decyzją spełniającą potrzeby społeczne. Organy jednoosobowe podejmują decyzje taktyczne, w oparciu o decyzje strategiczne. Organy należące do legislatywy mają charakter kolegialny. Organ jednoosobowy działa kolegialnie nie będąc organem kolegalnym, ma doradców, apart pomocniczy [urząd administracyjny] itp.
Urząd administracyjny również ma swoją strukturę organizacyjną można ją rozpatrywać w znaeczeniu formalnym, czyli jak przepisy tworzą tę strukturę. Przepisy mogą dopuszczać tworzenie struktur elastycznych - pozwalać organowi twórzyć struktury elastyczne w ten sposób, że kierownik może je dostosowywać do zmieniających się potrzeb społecznym. Kierownik zmienia strukturę formalną zapisaną w ustawie itp. i odpowiednim zarządzeniem dostowowuje ją do potrzeb społecznych. Jak dana sytuacja ulegnie zmianie, ulegnie jej już również ta struktura organizacyjna.
Nieformalną strukturę rozpatruje się za pomocą ujęcia organizacji nieformalnej

(…)

… względna:
*struktury proste *struktura płaska - jednego kierownika i stanowisk pracy jemu podporządkowanych - kierownik-podwładny
*struktura liniowa- kierownik kieruje kilkoma stanowiskami pracy
Wiążą się z innymi strukturami płaskimi tworząc struktury złożone
*struktury złożone
Struktury płaskie i złożone to struktury spiętrzone - np. Urząd Wojewódzki
Cała administarcja ma strukturę spiętrzoną i zołożoną.
*struktura funkcjonalna - kierownik i stanowiska podporzdkowane - podwłądni, w wykonywaniu zadań kontaktują się nie tylko z kierownikiem ale również z innymi stanowiskami pracy mającymi wpływ na ich działalność, powiązania funkcjonalna
*struktura sztabowa- jeżeli przy kierowniczym stanowisku wystęuje zespół doradczy, konsultacyjny, z którym kierownik i podwładni się kontaktują, która ma wpływ na treść…
… przez konkretną osobę, ujmuję się ja w hierarchii, ujęcie przestrzenne miejsce stanowiska w strukturze instytucji, pewna wiązka kompetencji przypisana do określonego miejsca w strukturze organizacyjnej : stanowiska kierownicze i niekierwonicze. O stanowisku mówi się również pod względem miejsca pracy - wycinek przestrzeni na której dana osoba wykonuje pracę [ biurko, gabinet, zestaw odpopowednich urządzeń…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz