Wodociągi i kanalizacje - strona 2

Algorytm rozwiązywania równań nieliniowych metoda Crossa-Łobaczewa

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2093

A lgorytm rozwiązywania równań nieliniowych metoda Crossa-Łobaczewa    ( dane wyjściowe, sposób postepowania, kryterium zakończenia obliczen )    Sporządzenie odpowiednich schematów obliczeniowych z uwzględnieniem I prawa Kirchoffa  określającego bilans masy w węźle sieci, czyli suma wydatków wpływ...

Aspekt techniczny i ekonomiczny strefowania sieci wodociągowej

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

Aspekt techniczny i ekonomiczny strefowania sieci wodociągowej   Według wytycznych projektowania komunikacji sieci wodociągowej :  Aspekt techniczny- ogólnie-ograniczenie wysokości ciśnienia w sieci wodociągowej, ciśnienie w sieci  wodociągowej nie powinno przekraczać 60m.s.w, wyjątkowo w przewodac...

Cechy charakterystyki pomp wirowych płaskiej i niestatecznej

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

C echy charakterystyki pomp wirowych płaskiej i niestatecznej:    Charakterystyka płaska :   -  wydajność pompy jest o znacznie większym zakresie niż wysokość podnoszenia;   -  pompa pracuje w szerokim zakresie wydajności Qmax:Qmax przy niewi...

Cel i zakres kompleksowych badan terenowych dla potrzeb tarowania mode...

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

Cel i zakres kompleksowych badan terenowych dla potrzeb tarowania modelu  przepływów.   Celem kompleksowych badan terenowych jest ustalenie zbiorów zmiennych sterujących  procesem przepływów w układzie wodociągowym, które pozwola: -oszacować  wartości  hydraulicznej oporności wszystkich przewodów w...

Dane potrzebne do utworzenia komputerowego modelu przepływów

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Dane potrzebne do utworzenia komputerowego modelu przepływów ( strukturalne,  operacyjne) profili poboru wody    Zbiór danych strukturalnych- opisują cechy fizyczne trzech podst. elementów systemu  wodociągowego: sieci, pomp, zbiornikow; zawieraja inf.   O asortymencie sieci np. rozne typy 

Dwuteowy proces tworzenia komputerowego modelu numerycznego

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

DWUTEOWY PROCES TWORZENIA KOMPUTEROWEGO MODELU NUMERYCZNEGO   Modelowanie matematyczne   wiedza   matematyczny (teoria)   model matematyczny   Modelowanie numeryczne   Użytkownik programu  Zbiór danych (wartości liczbowe)  Komputerowy model numeryczny   Pojecia podstawowe:   Modelowanie matematyczn...

Funkcje jakie pełni zbiornik zapasowo-wyrównawczy oraz uwarunkowania, ...

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2982

Funkcje jakie pełni zbiornik zapasowo-wyrównawczy oraz uwarunkowania, funkcje w układzie    Funkcje zbiornika:  -wyrównanie nierównomierności poboru wody  - stabilizacja cisnienia( polozenie na odpowiedniej wysokości)  - gromadzenie zapasu na cele przeciwpożarowe  -gromadzenie rezerwy asekuracyjnej...

Klasyfikacja przewodów

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875

KLASYFIKACJA PRZEWODÓW   1)Zróżnicowanie pod względem rodzaju ruchu:  a)ze swobodnym zwierciadłem, pod ciśnieniem atm.= grawitacyjny.  b)przewody ciśnieniowe   2)przeznaczenie przewodów  a)przewody technologiczne  b)przewody tranzytowe   c)magistrale   d)sieci rozdzielcze  e)przyłącza domowe- dopro...

Klasyfikacja ujęć wody

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2709

KLASYFIKACJA UJĘĆ WODY   1. ujecia wód powierzchniowych  a) płynących: - brzegowe; - nurtowe; - zatokowe; - nurtowo - brzegowe  b) stojących: - z jezior; - ze zbiorników sztucznych    2. ujęcia wód źródlanych  a) wstępujących (nizinnych) z samoczynnym wypływem wody artezyjskiej pod ciśnieniem  b) z...

Matematyczny opis zjawiska przepływów w sieci wodociągowej

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

Matematyczny opis zjawiska przepływów w sieci wodociągowej    Stanowi go układ równań które wynikają z 2 podstawowych praw hydraulicznych -z bilansu  masy w węzłach(I prawo Kirchoffa)  -rónowagi energii w pierścieniach(II prawo Kirchoffa)   Zgodnie z I prawem które wyraża warunek ciągłości przepływ...