Klasyfikacja ujęć wody

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2702
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja ujęć wody - strona 1 Klasyfikacja ujęć wody - strona 2

Fragment notatki:

KLASYFIKACJA UJĘĆ WODY   1. ujecia wód powierzchniowych  a) płynących: - brzegowe; - nurtowe; - zatokowe; - nurtowo - brzegowe  b) stojących: - z jezior; - ze zbiorników sztucznych    2. ujęcia wód źródlanych  a) wstępujących (nizinnych) z samoczynnym wypływem wody artezyjskiej pod ciśnieniem  b) zstępujących : - źródeł skupionych (punktowe); - źródeł warstwowych ( wypływ wzdłuż  krawędzi stoku) woda ujmowana za pomocą : drenów poziomych w gruncie porowatym;  sztolni w gruncie szczelinowym, w wypadku ich głębokiego położenia pod terenem      3. ujęcia wód gruntowych  a) płytkich (do 8m poniżej terenu) za pomocą : - ciągów poziomych; - zespołu studzien w  układzie lewarowym  b) głębokich za pomocą studzien  - kopanych   -  wierconych w układzie pompowym : studnie bezfiltrowe; studnie filtrowe  - z filtrami poziomymi: system Ranneya; ujecie infiltracyjne; ujecie nieinfiltracyjne o  zwierciadle wody swobodnym lub napiętym           UJĘCIE WÓD POWIERZCHNIOWYCH   Ujecie brzegowe- ujecie powierzchniowe: czerpnia; krata; kanał przepływowy do studni; krata  gęsta; studnia; czerpnia która przesyła do stacji uzdatniania wody  CZERPN IA m usi być ustawiona prostopadle do strumienia płynącej wody, z kratami i sitami,  0,1  – 0,2 m/s – maksymalna prędkość wpływu wody do czerpni żeby nie były wprowadzane  zanieczyszczenia   Różnica ujmowania pomiędzy ujęciem wody płynącej a stojącej jest lokalizacja czerpni  Czerpnia powinna znajdować się poniżej zwierciadła, 15m ze względu na falowanie, temp  wody powinna być stabilna nawet do głębokości 30m, powyżej dna 3-6 metry aby nie  pobierać brudów – nie ma czerpni brzegowych która spełni powyższe warunki  W  zbiornikach sztucznych można lokalizować czerpnie przy brzegu, w miejscu gdzie jest  wybetonowany     UJĘCIA ŹRÓDLANE  Wstępujące- gdy woda wypływa pod górę  Zstępujące- warstwowe, uskokowe, rumoszowe  W zależności od rodzaju wypływu można różnie ujmować wodę od wód zstępujących  punktowych  – studnia, liniowych- drenaże    ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz