Wodociągi i kanalizacje - strona 3

Metody prognozowania wody

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

METODY PROGNOZOWANIA WODY     a) metoda wskaźników sumarycznych – dwa wskaźniki  -  dla ludności  -  dla przemysłu  b) wskaźniki scalone – bilansuje się zuzycie wody dla określonych potrzeb ( mieszkalnictwo  jednorodzinne, mieszkalnictwo wielorodzinne, cele komunalne, usługi – sumuje się je)  c) me...

Odwadnianie i napowietrzanie sieci wodociągowej

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966

Urządzenia do odwadniania i napowietrzania sieci wodociągowej     Do opróżniania rurociągów z wody czyli odwadniania stosuje się zasuwy odwadniające, lokalizowane  w najniższych punktach na sieci. Zestaw odwadniający działa bezpośrednio lub za pośrednictwem  zsyfonowanej studzienki.    Zasada dział...

Podstawowe pojęcia na egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

PODSTAWOWE POJĘCIA   MIEJSKI UKŁAD WODOCIĄGOWY  (dystrybucja) – stanowi zespół współdziałających  elementów składowych(obiektów i urządzeń) których zadaniem jest dostarczenie odbiorcom  potrzebnej ilości wody pod odpowiednim ciśnieniem przy zachowaniu jej normatywnych  wymagań. (Kiedyś jakość wody ...

Pompownie wodociągowe

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1407

POMPOWNIE WODOCIĄGOWE  (cele)  dostarczenie wody do systemów grawitacyjnych  zapewniają ciągłość i niezawodność w dostarczaniu wody  POMPOWNIA WO DOCIĄGOWA – DEFINICJA   budynek wraz z zespołem urządzeń technicznych składających się z:  agregatów pompowych  przewodów wraz z uzbrojeniem służący do p...

Pompy hydroforowe

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882

Pompy  hydroforowe :    jest obiktem, w któr dwie zasadnicz częsci (zespół pompow i zbiornik/i ciśn wodn-powietrzn tzw  hydrofor) współprac ze sobą. W inst hydrofor istotn rolę odgryw zb hydrof. Jego obj jest tym większ  im większ jest potrz akumulacj i mniejsz dopuszczalna częstotl załącz pomp. W ...

Problemy wymagające przeanalizowania na etapie projektowania zbiornika...

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

P roblemy wymagające przeanalizowania na etapie projektowania zbiornika wyrównawczego  (położenie wyskosciowe, współdziałanie z siecia, zasilanie dolne i gorne, hydraulika w  komorach)      Położenie wysokościowe:   Zbyt wysoko   -  ograniczeni...

Próba ciśnieniowa dla rur lepko sprężystych

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Próba ciśnieniowa dla rur lepko sprężystych      1.faza wstępna obejmuje okres relaksacji  Po przepłukaniu i odpowietrzeniu rurociągu obniżyć ciśnienie do atmosferycznego  i  pozostawić  go  w    okresie  relaksacji  w  czasie  t=60min.  Potem  należy  szybko  podnieść do ciśnienia próbnego STP prz...

Przyczyny start wody (róznice bilansowe)

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1120

Przyczyny start wody (róznice bilansowe)  a) Rzeczywiste: - przecieki i uszkodzenia sieci i uzbrojenia ( pęknięcia rur, perforacja rur  spowodowana korozją, uszkodzenie armatury) - ponadnormatywne ciśnienie i/lub jego  gwałtowne zmiany w sieci (zwiększone ryzyko uszkodzeń, intensyfikacja nieujawnio...

Przykłady i efekty wykorzystania komputerowego modelu przepływów na et...

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

P rzykłady i efekty wykorzystania kom. Modelu przepływów na etapie jego eksploatacji:   1.  zaplanowanie prac eksploatacyjnych i naprawczych (czasowe piony pracy naprawczej np. na  dolnych odcinkach tak aby zachować ciągłość w czynnym systemie wodociągowym;  wytypowanie najbardziej potrzebnych prac...

Rodzaje rurociągów w zbiornikach terenowych i wieżowych

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 84
Wyświetleń: 749

Rodzaje rurociągów w zbiornikach terenowych.        1.Rurociąg dopływowy-dopływ wody do zbiornika.  2.Rurociąg odpływowy-odpływ wody ze zbiornika, pokrywa się z dopływowym.  3.Rurociąg  spustowy  -  umożliwia  opróżnianie  całej  objętości  wody  zmagazynowanej w zbiorniku.  4.Rurociąg przelewowy-g...